Sökning: "Företagsledning"

Visar resultat 6 - 10 av 3614 uppsatser innehållade ordet Företagsledning.

 1. 6. Hur upplever fastighetsmäklare och företagsledning sin arbetsmiljö när fastighetsmäklare har en garantilön samt provisionslön?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Alexander Gustafsson; Julia Hilm; [2019]
  Nyckelord :Lönesystem; Fastighetsmäklare; Provision; Hälsa; Garantilön;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att dels undersöka hur företagsledning och anställda upplever sin arbetsmiljö när anställda mäklare har en garantilön samt provisionslön. Men även hur detta lönesystem påverkar anställda ur ett hälsoperspektiv och vilken påverkan detta har på kundnöjdheten. LÄS MER

 2. 7. Enskild firma, aktiebolag eller både och? : skatteskillnader och andra effekter i lantbruksföretag

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Erik Bertilsson; Albin Skure; [2019]
  Nyckelord :aktiebolag; enskild firma; företagsform; ägarskifte; generationsskifte; mjuka värden; risk; lönsamhet; lantbruksföretag; företagsledning; skatt;

  Sammanfattning : Rationaliseringen av svenskt jordbruk leder till större enheter och högre omsättning, vilket gör valet av företagsform allt viktigare för lantbruksföretagare. Aktiebolag för driften ökar i popularitet hos lantbruksföretagare. LÄS MER

 3. 8. Large scale companies and the challenge of being innovative: the integration of external startups

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :AUGUSTIN YANN DUMAS; [2018]
  Nyckelord :large scale company; corporate venturing; startup; incubator; accelerator; innovation; business model canvas; customer value proposition; storskalig företag; företagsledning; uppstart; inkubator; accelerator; innovation; affärsmodellduk; kundvärdesförslag;

  Sammanfattning : During the 20th century, Large Scale Companies (LSCs) mindset was all about minimizing risks and maximizing profits. On top of this, they were heavily relying on intellectual property – culture of secret – and they were shaped to exploit rather than to explore. In this context, open innovation brought a completely new approach. LÄS MER

 4. 9. NumberONE, med visionen att bli Sveriges bästa bostadsbolag : Enfallstudie om kvalitets- och verksamhetsutveckling

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Cathrine Göransson; Elisabeth Jonback; [2018]
  Nyckelord :values; TQM; Quality management; quality award; leadership; värderingar; Hörnstensmodellen; kvalitets- och verksamhetsutveckling; Utmärkelsen svensk kvalitet; ledarskap;

  Sammanfattning : Att göra kvalitets- och verksamhetsutveckling   till en ledningsfråga har skattats som en av de största utmaningarna av   chefer och ledare. Offensiv kvalitetsutveckling är en vedertagen modell som   grundar sig på värderingar, arbetssätt och verktyg vilka har en avgörande   betydelse för framgångsrik kvalitets- och verksamhetsutveckling. LÄS MER

 5. 10. Hållbarhet i en textil värdekedja : en studie av produktutveckling inom ridsport

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emilia Hydén; Sara Majava; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Equestrian sport; CSR; Supply chain; Hållbarhet; Ridsport; CSR; Textil värdekedja;

  Sammanfattning : Ridsporten är en av de största sporterna i Sverige. Ändå har den halkat efter i utvecklingen mot en hållbar framtid. Forskning visar dock att det finns en hel del strategier för hur man kan implementera hållbarhet i sin textila värdekedja, vilket ridsportföretagen också skulle kunna dra nytta av. LÄS MER