Sökning: "Företagsstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Företagsstrategi.

 1. 1. Hållbar fiskproduktion - En studie av hållbara investeringar i akvaponik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joela Borgryd-Stoltz; Jenny Gustafsson; [2019-08-16]
  Nyckelord :Akvaponik; tempererat klimat; hållbara investeringar; förutsättningar;

  Sammanfattning : Inledning: Världen är i behov av nya tillvägagångssätt för att säkerhetsställa att människor även i framtiden har tillgång till fisk. Som ett alternativ till traditionellt fiske finns fiskodlingar och bland dessa metoder ligger akvaponik i framkant. LÄS MER

 2. 2. Människans värde i den digitaliserade banken. En kvalitativ studie om hur det mänskliga värdet kan bidra med konkurrensfördelar i en digitaliserad bransch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katarina Hedencrona; Ida Perstedt; [2019-05-07]
  Nyckelord :Digitalisering; Bank; Institutionell teori; Företagsstrategi; Resurser; Dynamiska förmågor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Key factors for success in SMEs for developing market shares in Sweden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anton Allmén Sjöberg; Jakob Nordström; [2019]
  Nyckelord :SME; competitive advantage; resources; internationalization; strategy; MNE; Små och medelstora företag; resurser; internationalisering; strategi; multinationella företag;

  Sammanfattning : Competitive advantage has been an important aspect of strategy ever since Porter introduced the term in 1985. Today, small and medium enterprises (SME) make up a large part of the world´s economy. SMEs often operate in fast changing markets where innovation and growth are essential for success. LÄS MER

 4. 4. KPI-framtagning på ledningsnivå : Ett tillämpat arbete baserat på modellen Analytics for Management, anpassat efter SAAB Aeronautics

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Robert Westerdahl; Martin Yngemo; [2019]
  Nyckelord :Key performance indicator KPI ; Analytics for management; Process management; Process performance; Visualization; Mätetal; Key performance indicator KPI ; Analytics for management; Processtyrning; Processprestanda; Visualisering;

  Sammanfattning : The goal of this master thesis is to supply management at Saab Aeronautics with information and tools that allow for fast and effective insight into the manufacturing process. Additionally it aims to suggest improvements concerning measurements and the use of data for the internal workshops. LÄS MER

 5. 5. Agile Project Portfolio Management Challenges

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :OLIVER BACK; EMIR ISAKOVIC; [2018]
  Nyckelord :Project Portfolio Management; Agile; Product Development; Hantering av Projektportfölj; Agil; Produktutveckling;

  Sammanfattning : Globalization allows companies to reach a larger customer base and to focus on niche markets, driving specialization. Conversely, it also lets customers choose from a wider array of options on any given market, which all together leads to increased competition. LÄS MER