Sökning: "Förhandlingsstyrka"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Förhandlingsstyrka.

 1. 1. Den komplexa förhandlingskonsten - En ledares nyckel till framgångsrik värdeappropriering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Per Stenius; Marcus Ingemansson; Carl-Oscar Westerlund; [2019]
  Nyckelord :Värdeappropriering; Förhandlingsstyrka; Ledare; Organisation; Resursbaserat perspektiv; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur och vilka ledarskapsbaserade förhandlingsstyrkor som påverkar VD:s värdeappropriering i komplexa firmor. Vi föreslår att variablerna VD:s förmåga till enhetligt agerande i komplexa firmor, VD:s kontroll över information i komplexa firmor, och VD:s utbyteskostnad i komplexa firmor påverkar värdeapproprieringen positivt medan variabeln VD:s utträdeskostnad i komplexa firmor påverkar VD:s värdeappropriering negativt i komplexa firmor. LÄS MER

 2. 2. Interaktion och integration : Relationer i en dropshippingkontext

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jessica Karlsson; Susanna Wahlund; [2018]
  Nyckelord :Dropshipping; logistik; interorganisatoriska relationer; interaktion; integration; konflikt; förhandlingsstyrka;

  Sammanfattning : Two of the strongest mechanisms behind the extensive structural change in trade are the rapid growth of digitalization and e-commerce. New opportunities have changed the purchasing behavior as well as the trading structures. LÄS MER

 3. 3. Tillväxt i mindre företag på en ny och växande marknad : Tillväxthinder och -möjligheter i en extern mikrokontext utifrån ett mindre företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linus Grundström; Harald Steinbach; Rickard Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Business growth; smaller businesses; competition; market development; product development; Tillväxt; mindre företag; konkurrens; marknadsutveckling; produktutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Mikroföretag och små företag kan tillsammans definieras som mindre företag. Det som kännetecknar ett mindre företag är att ägaren ofta är en individ eller en mindre grupp. Målet i ett mindre företag är ofta att ledaren vill försäkra sig om överlevnad, bra levnadsstandard och god avkastning. LÄS MER

 4. 4. Änglar och Entreprenörer- En studie om värdeskapande och värdeappropriering i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Jacobson; Hedvig Winsa; Ellen Olsson; [2017]
  Nyckelord :Value creation; value appropriation; business angels; entrepreneurs; värdeskapande; värdeappropriering; affärsänglar; entreprenörer; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Änglar och entreprenörer - En studie om värdeskapande och värdeappropriering i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer Seminariedatum: 2017-06-02 Ämne/kurs: FEKH19 Examensuppsats Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp Författare: Johanna Jacobson, Ellen Olsson & Hedvig Winsa Handledare: Niklas Hallberg Nyckelord: Värdeskapande, värdeappropriering, affärsänglar, entreprenörer. Syfte: Studien ämnade att undersöka hur värde skapas samt approprieras i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer. LÄS MER

 5. 5. Underdog - en avtalsrättslig analys av underlägsen ställning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Brännström; [2016]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; förmögenhetsrätt; avtal; rättsekonomi; jämkning; underlägsen ställning; konsumenträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar avstamp i tre avtalsrättsliga principer: avtalsbundenheten, avtalsfriheten och skyddsprincipen. Med utgångspunkt i de grundläggande principerna om avtalsbundenhet och avtalsfrihet konstateras att det trots allt medges avsteg från dessa i vissa fall, till förmån för skyddsbehövande avtalsparter - det är detta som är skyddsprincipen. LÄS MER