Sökning: "Förhandlingsstyrka"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Förhandlingsstyrka.

 1. 1. Value capturing through business model adaptations to sustainability : case studies from the primary production stage of the Swedish agri-food supply chain

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Mohammadreza Dehghannejad; [2021]
  Nyckelord :business model innovation; value creation; value capture; supply chain; conventional farmers; organic farmers; Lantmännen;

  Sammanfattning : Incomplete competition in the agri-food supply chain is a concern for many weaker actors, such as farmers. This qualitative study is done to develop an understanding of how business model innovation in farm businesses changes farmers’ perceived satisfaction with supply chain value capture. LÄS MER

 2. 2. Den komplexa förhandlingskonsten - En ledares nyckel till framgångsrik värdeappropriering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Per Stenius; Marcus Ingemansson; Carl-Oscar Westerlund; [2019]
  Nyckelord :Värdeappropriering; Förhandlingsstyrka; Ledare; Organisation; Resursbaserat perspektiv; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur och vilka ledarskapsbaserade förhandlingsstyrkor som påverkar VD:s värdeappropriering i komplexa firmor. Vi föreslår att variablerna VD:s förmåga till enhetligt agerande i komplexa firmor, VD:s kontroll över information i komplexa firmor, och VD:s utbyteskostnad i komplexa firmor påverkar värdeapproprieringen positivt medan variabeln VD:s utträdeskostnad i komplexa firmor påverkar VD:s värdeappropriering negativt i komplexa firmor. LÄS MER

 3. 3. Interaktion och integration : Relationer i en dropshippingkontext

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jessica Karlsson; Susanna Wahlund; [2018]
  Nyckelord :Dropshipping; logistik; interorganisatoriska relationer; interaktion; integration; konflikt; förhandlingsstyrka;

  Sammanfattning : Two of the strongest mechanisms behind the extensive structural change in trade are the rapid growth of digitalization and e-commerce. New opportunities have changed the purchasing behavior as well as the trading structures. LÄS MER

 4. 4. Tillväxt i mindre företag på en ny och växande marknad : Tillväxthinder och -möjligheter i en extern mikrokontext utifrån ett mindre företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linus Grundström; Harald Steinbach; Rickard Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Business growth; smaller businesses; competition; market development; product development; Tillväxt; mindre företag; konkurrens; marknadsutveckling; produktutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Mikroföretag och små företag kan tillsammans definieras som mindre företag. Det som kännetecknar ett mindre företag är att ägaren ofta är en individ eller en mindre grupp. Målet i ett mindre företag är ofta att ledaren vill försäkra sig om överlevnad, bra levnadsstandard och god avkastning. LÄS MER

 5. 5. Änglar och Entreprenörer- En studie om värdeskapande och värdeappropriering i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Jacobson; Hedvig Winsa; Ellen Olsson; [2017]
  Nyckelord :Value creation; value appropriation; business angels; entrepreneurs; värdeskapande; värdeappropriering; affärsänglar; entreprenörer; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Änglar och entreprenörer - En studie om värdeskapande och värdeappropriering i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer Seminariedatum: 2017-06-02 Ämne/kurs: FEKH19 Examensuppsats Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp Författare: Johanna Jacobson, Ellen Olsson & Hedvig Winsa Handledare: Niklas Hallberg Nyckelord: Värdeskapande, värdeappropriering, affärsänglar, entreprenörer. Syfte: Studien ämnade att undersöka hur värde skapas samt approprieras i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer. LÄS MER