Sökning: "Förhandstjänster"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Förhandstjänster.

  1. 1. Bostäder säljs på förhand

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Emma Johansson; Felicia Johansson; [2020]
    Nyckelord :Förhandstjänster; Kundrelationer; Hantering av kundrelationer; CRM; Hemnet; Preliminary services; Customer relations; Customer relationship management;

    Sammanfattning : Hemnet har länge haft stor betydelse vid marknadsföring av objekt. Mäklarföretag har skapat förhandstjänster som bidragit till att kundrelationerna har förändrats. Förhandstjänster leder till att det ställs högre krav på kunderna eftersom att det säljs bostäder innan de kommer ut på den öppna marknaden. LÄS MER