Sökning: "Förklara religionsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Förklara religionsvetenskap.

 1. 1. Vad är religion? : Religionsvetenskapliga och statliga perspektiv på ett begrepp i förändring

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Yanina Westergren; [2018]
  Nyckelord :state; religion; definitions; law; Sweden; religion; definitioner; stat; lagar; Sverige;

  Sammanfattning : This is a literature- and document analysis of what new Swedish students in Religious studies learns about perspectives on religion, and perspectives on religion expressed by Swedish law. Course literature from Swedish universities together with Swedish law texts is the material for analysis. LÄS MER

 2. 2. Kunskaper om idealbilder eller levd religion ireligionskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Maria Thörnlund Persson; [2017]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; religionskunskapslärare; identitet; identitetskonstruktion; identitetsformering; identitetsbegreppet; socialkonstruktionism; essentialism; kulturvetenskapligt paradigm;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att identifiera strategier som utvecklats av religionskunskapslärare som har en medveten strävan att motverka en statisk tolkning av identitet(er) i sin undervisning. Eftersom att sådana tolkningar av identitet kan bidra till att diskriminerande strukturer i samhället rekonstrueras. LÄS MER

 3. 3. Begynnelsen var Logos. En analys av logos-begreppets roll i Justinus Martyrens kristendomsförsvar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Katarina Pålsson; [2012]
  Nyckelord :Logos; Justinus Martyren; kristologi; förföljelse; apologet; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : På 100-talet befann sig kristendomen i en kritisk situation. Man kan utskilja fyra olika hot som riktades mot den, nämligen från den romerska staten, från hedniska kritiker, från judiskt håll och från inom-kristet håll, i form av heretiska riktningar. LÄS MER

 4. 4. Hedersmordet på Fadime : hur det påverkade debatten om hedersrelaterat våld i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Alexandra Tuvér; [2009]
  Nyckelord :religion; media; samhällsvetenskap; Fadime; heder; hedersrelaterat våld; patriarkala strukturer; religiöst våld; hederskultur; kulturmöte;

  Sammanfattning : Efter mordet på Fadime Sahindal startade en debatt om hur man skulle förklara orsaken bakom mordet. Syftet med min uppsats är att visa hur debatten blev och vad som har hänt efter den. LÄS MER

 5. 5. Analys av hur kvinnor framställs i förhållande till män i religionskunskapsböckernas avsnitt om judendomen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Charlotte Pennerdahl; [2009]
  Nyckelord :religionsdidaktik. läromedel; läromedelsanalys; judendomen; jämställdhet; religionskunskap; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Syftet är att jag i min religionsdidaktiska studie ska undersöka hur kvinnor framställs i jämförelse med män i de fyra religionskunskapsböckernas avsnitt om judendomen. Om det nu finns en skev fördelning gällande det bild- och textmaterial som finns, hur kan man då förklara det? Syftet med uppsatsen är också att ta reda på i vilken mån dessa fyra läroböcker i religionskunskap kan uppfylla genusaspekten, då det står i kursplanerna att ”skolan aktivt och medvetet skall främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter”. LÄS MER