Sökning: "Förklaringsbördan"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Förklaringsbördan.

 1. 1. "Inga kommentarer" är inget bevis på skuld - En analys av tillämpning av förklaringsbörda i brottmål och dess förhållande till tilltalades rätt till tystnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ikram Asry; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Article 6 in the European Convention on Human Right provides that every person under the jurisdiction of a member state has the right to a fair trial. To the rights that follow in this respect are added, among other things, the presumption of innocence, which means that every person accused of a crime is assured to be considered innocent until proven guilty and his guilt legally establishes. LÄS MER

 2. 2. Rätten att vara tyst i brottmålsprocessen – Förklaringsbördans relation till rätten till tystnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tim Colin; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; rätten till tystnad; the right to remain silent; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt svensk processrätt råder som huvudregel fri bevisvärdering och fri bevisföring. Fri bevisföring innebär att det som utgångspunkt inte får finnas någon begränsning av vilken sorts bevisning som presenteras i en rättegång. LÄS MER

 3. 3. Samtycket och förklaringsbördan : En granskning av samtyckeslagstiftningen i ljuset avoskyldighetspresumtionen

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Gustaf Danielsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vi måste prata. En bevisvärderingsstudie i hur tillämpning av förklaringsbördan påverkar den tilltalade

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Beata Assarson; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Bevisvärdering; Processrätt; Förklaringsbördan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med hjälp av den rättsdogmatiska metoden kan det konstateras att en tilltalad är skyddad av den s.k. oskyldighetspresumtionen. Det innebär att bevisbördan ligger hos åklagaren och att den tilltalade ska betraktas som oskyldig till dess att motsatsen är bevisad. LÄS MER

 5. 5. Förklaringsbördan i brottmål och dess förenlighet med oskyldighetspresumtionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Nordlander; [2017]
  Nyckelord :Processrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER