Sökning: "Förkunskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 654 uppsatser innehållade ordet Förkunskaper.

 1. 1. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Athina Papathanasiou; Sandra Nikolić; [2022-01-04]
  Nyckelord :Nyutexaminerade sjuksköterskor; arbetsrelaterad stress; stressfaktorer; upplevelser; sjuksköterskors hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom hälso- och sjukvården förekommer en hög arbetsbelastning vilket leder till en ökad sjuksköterskebrist och en minskad arbetstillfredsställelse. Nyutexaminerade sjuksköterskor anses inte vara tillräckligt förberedda vid övergången från student till legitimerad sjuksköterska. LÄS MER

 2. 2. Språkliga strategier nyanlända elever och lärare kan använda i svenskundervisningen för inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lisa Galo; Malin Hansen; Jennie Papantoni; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att undersöka vilka strategier nyanlända elever har enligt aktuelloch relevant forskning, för att ta till sig det svenska språket. Studien undersöker även hursvenskundervisningen utformas av lärare för att inkludera nyanlända elever. LÄS MER

 3. 3. En religionsundervisning på besök : En kvalitativ studie om gymnasielärares erfarenheter av studiebesök som verktyg för att representera religion och livsåskådningar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Alice Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Studiebesök; representation; inre mångfald; levd religion;

  Sammanfattning : I yrkesrollen som lärare ingår många viktiga uppdrag, däribland att undervisningen ska skapa en förståelse hos eleverna för andra människor. Tidigare forskning visar att majoriteten av dagens ungdomar sällan möter religion och religiositet i sin vardag. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen : En kvalitativ observations- och intervjustudie gällande de digitala verktygens användning i den ordinarie undervisningen för elever i årskurs två

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ellenor Sundberg; Ida Strandell; [2022]
  Nyckelord :Pedagogiska insatser; digitala verktyg; kompetensutveckling; läs- och skrivundervisning; ett designteoretiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur digitala verktyg används i läs-och skrivundervisningen och vilka faktorer som avger omfattningen av användandet i årskurs två på tre olika skolor i samma kommun samt om och hur kompetensutveckling erbjuds till lärare i förskoleklass till årskurs tre. För att samla data till studien har vi genomfört tre stycken intervjuer och observationer. LÄS MER

 5. 5. An Introduction to Metric Spaces

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Samuel Erickson Andersson; David Wiman; [2022]
  Nyckelord :Analysis; compact; convergence; limit; metric space; sequence; set; topology; Analys; följd; gränsvärde; kompakt; konvergens; metriskt rum; mängd; topologi;

  Sammanfattning : In this thesis we start off by ensuring that the reader is up to speed when it comes to some well known definitions and theorems from real analysis. We then introduce the reader to metric spaces and provide them with some examples such as the real numbers with the Euclidean distance, and compact sets with the Hausdorff distance. LÄS MER