Sökning: "Förlossningsbristning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Förlossningsbristning.

 1. 1. Ja, visst gör det ont när rutiner brister – barnmorskors upplevelse av att följa upp förlossningsbristning

  Magister-uppsats,

  Författare :Kajsa Rydström; Maria Sjögren; [2018-01-19]
  Nyckelord :Förlossningsbristning; uppföljning; barnmorska; hänvisning;

  Sammanfattning : Background: Vaginal tears during childbirth is a common phenomenon. They can vary inmagnitude and lead to subsequent inconvenience for the affected women. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors bedömning och suturering av bristningar uppkomna i samband med vaginal förlossning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Gloria Inda Sclavo; Mikaela Stadig; [2015]
  Nyckelord :Barnmorska; bedömning; fortbildning; förlossningsbristning; suturering.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 80 % av alla kvinnor som föder vaginalt får någon typ av förlossningsbristning. Bristande bedömning och suturering kan innebära onödigt lidande för den nyförlösta kvinnan samt leda till komplikationer. LÄS MER