Sökning: "Förlossningsbristning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Förlossningsbristning.

 1. 1. Allt är normalt - Vilka erfarenheter har individer med förlossningsbristning av vården postnatalt? En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Julia Lidberg; Solvind Hammar; [2020-08-27]
  Nyckelord :Förlossningsbristning; Återhämtning; Möte med vården; Kvinnors erfarenheter; Personcentrerad vård; Eftervård;

  Sammanfattning : Background: Obstetric perineal injuries affect a large number of individuals after vaginalchildbirth. It can cause various complications and affect long-term psychological andphysiological health. In postnatal care, the midwife’s role is central to the recovery of thosewho suffer from perineal injuries. LÄS MER

 2. 2. Ja, visst gör det ont när rutiner brister – barnmorskors upplevelse av att följa upp förlossningsbristning

  Magister-uppsats,

  Författare :Kajsa Rydström; Maria Sjögren; [2018-01-19]
  Nyckelord :Förlossningsbristning; uppföljning; barnmorska; hänvisning;

  Sammanfattning : Background: Vaginal tears during childbirth is a common phenomenon. They can vary inmagnitude and lead to subsequent inconvenience for the affected women. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors bedömning och suturering av bristningar uppkomna i samband med vaginal förlossning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Gloria Inda Sclavo; Mikaela Stadig; [2015]
  Nyckelord :Barnmorska; bedömning; fortbildning; förlossningsbristning; suturering.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 80 % av alla kvinnor som föder vaginalt får någon typ av förlossningsbristning. Bristande bedömning och suturering kan innebära onödigt lidande för den nyförlösta kvinnan samt leda till komplikationer. LÄS MER