Sökning: "Förlust av ett barn"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Förlust av ett barn.

 1. 1. Att vara förälder till ett barn med medfödd hjärtsjukdom : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Davidsson; Malin Ihreborn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medfödda hjärtsjukdomar är de mest dominerande hjärtsjukdomarna hos barn 0–18 år i Sverige och varje år föds på ca 1000 barn med en medfödd hjärtsjukdom. Medfödda hjärtsjukdomar delas in i Acyaotiska hjärtfel, obstruktiva hjärtfel och cyanotiska hjärtfel. LÄS MER

 2. 2. KVINNORS ERFARENHETER AV SJUKSKÖTERSKANS BEMÖTANDE VID MISSFALL

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jennifer Johansen; Annette Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Bemötande; Erfarenhet; Kvinnor; Missfall; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: 15-25% av alla graviditeter avslutas med missfall. Ett missfall är inte bara en fysisk förlust utan också ett känslomässigt tillstånd av sorg, ångest, rädsla och en förlust av ett efterlängtat barn. LÄS MER

 3. 3. Påverkan på familjerelationer för syskon till barn med cancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hedvig Bergegård Flinkfelt; Lina Zakrisson; [2019]
  Nyckelord :Children; adolescent; relations; childhood cancer; family; Barn; ungdomar; relation; cancer hos barn; familj;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett barn drabbas av cancer påverkas hela dess familj. De friska syskonens vardagsliv och familjerelationer riskerar att ändras drastiskt. Syfte: Syftet var att beskriva hur ett barns cancerdiagnos påverkar relationen mellan det friska och det sjuka syskonet, samt mellan det friska syskonet och föräldrarna. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelse av att leva med barn som har diabetes mellitus typ 1

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Emilia Hjerp; Jennifer Land; [2019]
  Nyckelord :child; diabetes mellitus type 1; experience; health; parents; barn; diabetes Mellitus typ 1; föräldrar; hälsa; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en allvarlig kronisk sjukdom som främst drabbar barn och ungdomar. Det krävs livslång behandling och det finns risk för hypo- eller hyperglykemi. Barn och föräldrar behöver kunskap om sjukdomen, biverkningar, komplikationer och behandlingar. LÄS MER

 5. 5. Inte bara en förlust av ett barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fredrika Fleuron; Lina Jönsson; [2018]
  Nyckelord :graviditet; missfall; omvårdnad; partner; sjukvårdspersonal; upplevelser;

  Sammanfattning : INTE BARA EN FÖRLUST AV ETT BARN EN LITTERATURSTUDIE OM KVINNAN OCH HENNES PARTNERS UPPLEVELSER VID MISSFALL FREDRIKA FLEURON LINA JÖNSSON Fleuron, F & Jönsson, L. Inte bara en förlust av ett barn. En litteraturstudie om kvinnan och hennes partners upplevelser vid ett missfall. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER