Sökning: "Förmånstagarförordnande"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Förmånstagarförordnande.

 1. 1. Förhållandet mellan laglottsskydd och förmånstagarförordnande : En utredning av gällande rätt avseende ÄB 7:4 och FAL 14:7 st. 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Lindell; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; Försäkringsrätt; Arvsrätt; Förmånstagarförordnande; Jämkning; Bröstarvingar; Laglott; Det förstärkta laglottsskyddet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Enskild egendom, giftorättsgods eller lite av varje? - En studie av gällande rätt i fråga om surrogat av blandad karaktär

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Stern Olsson; [2017]
  Nyckelord :giftorättsgods; bodelning; enskild egendom; familjerätt; surrogat av blandad karaktär; surrogat; huvudsaklighetsprincipen; delningsprincipen; blandad gåva; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar problematiken rörande surrogat av blandad karaktär, det vill säga sådan ersättningsegendom som finansieras delvis genom makes giftorättsgods, delvis genom dennes enskilda egendom. Syftet är att utreda huruvida delningsprincipen, där surrogategendomen delas upp proportionellt i de två egendomsslagen, eller huvudsaklighetsprincipen, vilken innebär att hela surrogatet klassificeras som antingen enskild egendom eller giftorättsgods i sin helhet, ska tillämpas. LÄS MER

 3. 3. Efterarv och försäkring - Kan ett förmånstagarförordnande skapa ett efterarv?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anders Altenby; [2017]
  Nyckelord :Familjerätt; försäkringsrätt; efterarv; förmånstagarförordnande; fiscal law; administrative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Då en make ärver en make med släktingar i första eller andra parantelen uppstår arvsrättsligt en efterarvsrätt. Denna efterarvsrätt har tidigare inte förtydligat huruvida en försäkringsersättning som utfaller genom förmånstagarförordnande till efterlevande make ska inräknas i efterarvet. LÄS MER

 4. 4. Harmoniseringen mellan det förstärkta laglottsskyddet och livförsäkringar med förmånstagarförordnande : ÄB 7:4 st. 1 i förhållande till FAL 14:7 st. 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Robert Östman; [2016]
  Nyckelord :Familjerätt; ekonomisk familjerätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Efterarv vid makes förmånstagarförvärv : En utredning av rättsläget i spåren efter NJA 1975 s. 302, med särskilt fokus på särkullbarns rätt till efterarv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victoria Nilsson; [2015]
  Nyckelord :efterarv; förmånstagarförordnande; förmånstagarförvärv; make; särkullbarn; NJA 1975 s. 302;

  Sammanfattning : .... LÄS MER