Sökning: "Förmögenhetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 438 uppsatser innehållade ordet Förmögenhetsrätt.

 1. 1. Alternativa tvistelösningsformer inom entreprenadrätten - En jämförelse mellan de två förfarandena Förenklad tvistelösning i AB 04 och Dispute Avoidance and Adjudication Board i FIDIC Red Book

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexander Arkhem Ahlberg; [2020]
  Nyckelord :Civilrätt; Komparativ rätt; Förmögenhetsrätt; Entreprenadrätt; Civilprocessrätt; Entreprenadavtal; AB 04; FIDIC; Tvistelösning; Alternativ tvistelösning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom bygg- och anläggningsbranschen är det ett välkänt problem att entreprenadprojekt ofta drabbas av tvister. För att få bukt med problemet med tvister som hämmar projekten finns det i de allmänt använda standardavtalen tvistelösningsklausuler som föreskriver andra tvistelösningsmetoder än de två konventionella sätten skiljeförfarande och allmän domstol. LÄS MER

 2. 2. Onlineplattformar och prisparitetsvillkor - Konkurrensbegränsande avtal genom syfte eller resultat?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Blixt; [2020]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Förmögenhetsrätt; Competition law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Onlineplattformar är en väl integrerad del av den digitala handeln, några exempel är Amazon Marketplace, Booking.com och Expedia. I onlineplattformarnas avtal med leverantörer återfinns ofta en prisparitetsklausul. LÄS MER

 3. 3. En defekt lagstiftning? - Om föräldrars skadeståndsansvar i 3 kap. 5 § SkL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Evelina Rogowska; [2020]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In September 2010, a new basis for liability for someone else's negligence was introduced in Swedish tort law. Since then, parents are held strictly liable for damages that arise from a child's criminal offence. The purpose of the rule was to emphasize the parents' responsibility for their children and, by extension, to reduce juvenile crime. LÄS MER

 4. 4. Advokaters skadeståndsansvar vid vårdslös rådgivning – Särskilt om professionsansvar och culpabedömningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Knutsson; [2020]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; professionsansvar; skadeståndsrätt; advokat; vårdslös rådgivning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om professionella rådgivares ansvar vid rådgivning har blivit alltmer uppmärksammad i svensk doktrin och praxis allteftersom rådgivarnas roll har blivit viktigare i samhället. Till denna grupp av rådgivare hör advokater, en yrkeskår som klienter anlitar för dess särskilda juridiska expertis. LÄS MER

 5. 5. Dödsbo och dödsbodelägare - en rättslig analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Victoria Mortensen Bloch; [2020]
  Nyckelord :Privaträtt; förmögenhetsrätt; dödsbo; andel; dödsbodelägare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar dödsbodelägarens tillgång i oskiftad kvarlåtenskap samt vilka rättigheter respektive skyldigheter som delägarskap i dödsbon medför. I egenskap av dödsbodelägare, tilldelas var delägare en andelsrätt motsvarande sin respektive lott, i en förmögenhetsmassa bestående av arvlåtarens efterlämnade egendom (den s. LÄS MER