Sökning: "Förmaksflimmer"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Förmaksflimmer.

 1. 1. Användbarhet av AliveCor (KardiaMobile 1L) för EKG-registrering hos katt i hemmet : usefulness of AliveCor (KardiaMobile 1L) for ECG-registration in cats in their home enviroment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sandra Dahlström; [2020]
  Nyckelord :AliveCor; KardiaMobile 1L; Katt; EKG-registrering; hjärtrytm; hjärtfrekvens;

  Sammanfattning : I en undersökningssituation i klinikmiljö har katter ofta en ökad hjärtfrekvens, eftersom de kan uppleva situationen stressande. Detta kan försvåra bedömningen av den kliniska statusen hos katten eftersom en förhöjd hjärtfrekvens dessutom kan indikera en mängd olika sjukdomstillstånd. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av att leva med förmaksflimmer : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lina Mattsson; Michaela Löfqvist; [2020]
  Nyckelord :Atrial fibrillation; Coping Skills; Quality of Life; Support; Well-being; Förmaksflimmer; Hanteringsstrategier; Livskvalitet; Stöd; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Förmaksflimmer är en av de vanligast förekommande hjärtrytmrubbningarna och är associerat med ökad sekundär sjukdom i hjärtsvikt och stroke, nedsatt livskvalitet och depression. Behandling riktas in på symtomlindring, upprätthållandet av god livskvalitet, och förebyggande av sjukdomsförsämring. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan Dabigatran och Warfarin avseende säkerhet och effekt vid behandling av förmaksflimmer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Shireen Saad Mahdi Alsaati; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Förmaksflimmer är den vanligaste typen av arytmi. Vid förmaksflimmer försämras de elektriska signaler som genereras från sinusknutan och det leder till att elektriska signaler uppstår från andra lokalisationer än sinusknutan. LÄS MER

 4. 4. Behovet av eftervård vid förmaksflimmer : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Markus Hellqvist; [2019]
  Nyckelord :After care; Atrial fibrillation; Information; Interview; Person-centered care; Eftervård; Förmaksflimmer; Information; Intervju; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Förmaksflimmer är den vanligaste arytmin. Symtomen och diagnosen i sig har visats kunna orsaka upplevelser av oro, rädsla, osäkerhet och nedsatt livskvalité. Även om upplevelserna har visats kunna lindras med information, är det inte klargjort vilka behov personerna har av hjälp och stöd från vården. LÄS MER

 5. 5. Minskar alteplas andelen fall med funktionshinder och död vid akut ischemisk stroke?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Laila Rehman; [2019]
  Nyckelord :Alteplas; Akut ischemisk stroke; Funktionshinder; Död;

  Sammanfattning : Stroke är den näst vanligaste dödsorsaken och den tredje vanligaste orsaken till funktionshinder. Begreppet stroke beskriver hjärnskador som har orsakats av abnormitet i blodtillförseln till någon del av hjärnan. Ischemisk stroke orsakas av blodpropp eller systemisk hypoperfusion. LÄS MER