Sökning: "Förmedlingspedagogik och progressiv pedagogik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Förmedlingspedagogik och progressiv pedagogik.

 1. 1. Musisk lek med Musiklek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Joel Johansson; [2020]
  Nyckelord :barnsång; lek; barnkör; fantasi; musisk; musiklek; interaktionsanalys; delaktighet; förmedlingspedagogik; progressiv pedagogik.;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie vars syfte varit att undersöka musisk pedagogik i förhållande till traditionell förmedlingspedagogik. De pedagogiska försöken har ägt rum hos 4 olika barnkörer med åldrarna 5-8 år vid 2 tillfällen vardera, där barnen fått bekanta sig med nyskrivet material. LÄS MER

 2. 2. Den förmedlande läraren : en snart utdöd dinosaurie?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Pedagogik

  Författare :Stig Lagerfjärd; [2004]
  Nyckelord :Education; Pedagogik; förmedlingspedagogik; katederundervisning; progressiv pedagogik; elevaktiverande pedagogik; pedagogik; lärarroll;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka förmedlingspedagogikens användbarhet i pedagogiskt arbete genom studerande av aktuell litteratur och intervjuer med fyra gymnasielärare. Den behandlade litteraturen var inriktad på fördelar och nackdelar med förmedlingspedagogik samt vilka krav som ställdes på lärare i dagens och framtidens samhälle. LÄS MER