Sökning: "Förnybar Energi"

Visar resultat 1 - 5 av 407 uppsatser innehållade orden Förnybar Energi.

 1. 1. KLIMATNEUTRAL- OCH ENERGISMART BETONGTILLVERKNING : En energiteknisk State of the art-studie och analys

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abel Tewelde; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; energy systems; recycling techniques; environmental problems; winter concrete production; life cycle and environmental product declarations; concrete factory; heating systems; calcined clay; and bio boiler; Hållbarhet; energisystem; återvinningstekniker; miljöproblem; vintertillverkning; livscykel- och miljövarudeklarationer; betongfabriker; uppvärmningssystem; kalcinerad lera och biopannor;

  Sammanfattning : In abstract, it can be emphasized that the concrete industry influences and is significant based on the sustainability dimensions. The concrete industry is also an industry where actors with different backgrounds interact to achieve the different climate goals. LÄS MER

 2. 2. Evaluating Brand Perception Regarding Sustainability through Digital Marketing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Amber Javed; [2022]
  Nyckelord :digital marketing; social media; sustainability; climate change; online media; marketing campaign; fashion brands; brand management; consumer behaviour; brand loyalty; brand image; carbon footprints;

  Sammanfattning : This study evaluates the effect of sustainable business practices on brand perception. Digital marketing is a vital tool for any business, and sustainability is a significant element in brand management and marketing. LÄS MER

 3. 3. Branding och förpackningar för Svenskär Design AB

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Therés Sundberg Selin; [2022]
  Nyckelord :Branding; logotyp; hemsida; förpackning;

  Sammanfattning : Efterfrågan på färsk rökt fisk stiger och antalet försäljare är få och utspridda. Sommaren 2022 kommer företaget Svenskär Design AB att expandera sin verksamhet till att sälja fisk som är fiskad och rökt för hand. LÄS MER

 4. 4. Älvsystem med lokal energiproduktion : En studie för att undersöka samspelet mellan elbehov, solceller, batterilagring och vattenkraft i mindre lokala elnät

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :David Olsson; [2022]
  Nyckelord :renewable energy; electrical generation; energy storage; micro grid; förnybar energi; elproduktion; energilagring; mikronät;

  Sammanfattning : Samhällets beroende av fossila bränslen leder till en varmare atmosfär och högre havsnivåer. För att bromsa utvecklingen måste utsläppen minska. En lösning är att implementera förnybara elproduktionsanläggningar och energilagring i större utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Den framtida energiförsörjningen ur ett miljömässigt och säkerhetspolitiskt perspektiv : Konflikt eller synergi?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Pia Kamm; [2022]
  Nyckelord :Energisäkerhet; hållbar energiförsörjning; förnybar energi; energiunionen;

  Sammanfattning : Tillgången till energi står högt upp på den globala agendan och utgör mål sju inom ramen för Agenda 2030. Trots långtgående arbete och höga målsättningar att minska klimatpåverkan utgör fossil energi fortfarande den största delen av den totala energitillförseln. LÄS MER