Sökning: "Förort problem"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Förort problem.

 1. 1. Vision Vällingby : Det politiska samtalet om stockholmsförorten och dess invånare mellan 1950 - 1980

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Fanny Engström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att granska det politiska samtalet om stockholmsförorters uppkomst, funktion och utveckling mellan 1950 – 1980. Jag har läst och tolkat politiska uttalanden i dokument från kommunfullmäktigetrycket som finns digitaliserade hos Stockholms stadsarkiv och ställt det mot en del tidigare forskning. LÄS MER

 2. 2. Förorten som socialt problem? : Förortsungdomars egen beskrivning av sin verklighet i bostadsområdet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Rayan Daklallah; Ida Persson; [2018]
  Nyckelord :Suburbs; youths and suburbs; suburban youths.; Förort; ungdomar och förorter; förorter; förortsungdomar.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the perspective of suburban youths on their residential are. This research is based upon qualitative interviews. In order to analyse the qualitative interviews that will be conducted, two theories will be implemented. LÄS MER

 3. 3. Ambulance in Red Zones in Cape Town, South Africa : Waiting time for patients when ambulance requires armed escort

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fia Gleby; [2018]
  Nyckelord :Emergency Medical Service EMS ; Ambulance; South Africa; Violence; Red zones; Patient waiting time; Response time; Sustainable Development; prehospital akutsjukvård; ambulans; Sydafrika; våld; röda zoner; patienters väntetid; svarstid; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Background. In South Africa violence related crimes are frequent, and interpersonal violence is one of the most common causes of injury and death. Violence can be related to social structures, poverty and income inequality. LÄS MER

 4. 4. Miljonprogrammet & staden - Förortens plats i den attraktiva staden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Klara Edvardsson; [2018]
  Nyckelord :Miljonprogram; Förort; Modernism; Funktionalism; Diskursanalys; Entreprenörsurbanism; Den goda staden; Stadsbyggnadsideal;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är en diskursanalys som handlar om miljonprogrammet och dess roll i vad vi ser som den goda staden idag. Miljonprogrammet ses gärna som en parentes i historien, någonting som saknar identitet och karaktär. Det räknas inte gärna som ”riktig” stadsbebyggelse, utan betraktas snarare som dess motsats. LÄS MER

 5. 5. No go-zoner, kan man säga så? : Nyhetsmediernas användning av begreppet "no go-zoner"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Åsa T. Magnusson; [2018]
  Nyckelord :No go zoner; förort; invandrare; flyktingar; socialkonstruktivism; framingteori; medielogik; nyhetsvärdering; nyhetsurval; kvalitativ textanalys; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Begreppet no go-zoner har använts av utländska medier för att beskriva invandrartäta socioekonomiskt utsatta bostadsområden runtom i Europa. Det är förorter som bland annat har haft problem med organiserad kriminalitet, bilbränder och stenkastning mot blåljuspersonal. LÄS MER