Sökning: "Förpackningsindustrin"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Förpackningsindustrin.

 1. 1. Combining Big Visions with Specific Demands : Exploring how product innovation can be managed  in order to support customization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :AGNES MOBERG; JOSEFINE TOFT; [2021]
  Nyckelord :Product innovation; Innovation management; Innovation strategy; Customization; Mass customization; Sustainability; Produktinnovation; Innovationsledning; Innovationsstrategi; Kundanpassade lösningar; Kundanpassad massproduktion; Hållbarhet;

  Sammanfattning : In complex and fast-paced times, management of innovation is suggested to explain the success of an organization, making managing innovation an important topic in strategy, organization and innovation literature. At the same time, the demand for customized solutions is increasing and the customers are becoming more important. LÄS MER

 2. 2. How collaboration act as an enabler for circular economy in the fiber-based packaging industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :CARL STAAF; SIMON SUNDSTRÖM; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trends and demands towards sustainability are increasing globally with no exception for the fiber-based packaging industry. New concepts and solutions need to be explored and circular economy becoming a focal point of a lot of research. LÄS MER

 3. 3. Crowdsourcing of Complex Problems in Industrial Firms : A Case Study Within the Packaging Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Asmen Gül; [2020]
  Nyckelord :Crowdsourcing; Complex Problems; Packaging Industry; Crowdsourcing; Komplexa Problem; Förpackningsindustrin;

  Sammanfattning : This study takes root in the emergence of new crowdsourcing techniques that have made it possible to solve business problems of complex nature by reaching outside of traditional organizational boundaries. While crowdsourcing is not a new concept, emerging technological trends such as Industry 4. LÄS MER

 4. 4. Produktutveckling av förpackningar : Prioriteringar, hållbarhet och involvering av slutkonsumenter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sara Johansson; Ebba Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainable consumption; packaging; consumer preferences; sustainable packaging development; consumer ethics; packaging design; product development; Hållbar konsumtion; förpackningsdesign; förpackningsindustrin; produktutvecklare; hållbara förpackningar; slutkonsumenter; konsumentprioriteringar; livsmedelsförpackningar;

  Sammanfattning : I takt med globaliseringen och en ökande konsumtion världen över skapas också ett växande behov för diverse olika förpackningslösningar. De flesta varor på dagens marknader är förpackade på något sätt och detta kräver att det måste produceras oerhört mycket förpackningsmaterial varje dag, vilket tär mycket på jordens resurser utifrån flera perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Adoption of Sustainable Packaging Solutions for the Fish Industry : A case study on a corrugated cardboard packaging solution for fresh fish

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Andreas Kopp; Robin Falconer; [2020]
  Nyckelord :Fish industry; sustainable packaging; EPS; corrugated cardboard; diffusion of innovation; innovation adoption; sustainability; Fiskindustrin; hållbara förpackningar; EPS; wellpapp; innovationsspridning; innovationsadoption; hållbarhet;

  Sammanfattning : The rapid development of plastic production the last couple of decades has led to extensive use of plastic products and vast problems with littering, waste management and exploitation of natural resources. Due to the cheap and easy production of plastics, the world’s population has extended the limit of acceptable usage. LÄS MER