Sökning: "Försäkringskassan byråkrati= sant"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Försäkringskassan byråkrati= sant.

  1. 1. Försäkringskassan + byråkrati = sant? En studie om Försäkringskassans organisation i förhållande till Webers idealtyp byråkrati.

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Josefin Ståhl; [2007]
    Nyckelord :Försäkringskassan; Weber; organisation; byråkrati; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Sociology; Sociologi; Social Sciences;

    Sammanfattning : Max Webers teorier är klassiska inom sociologin. Denna d-uppsats syfte var att undersöka om Webers idealtyp byråkrati går att använda för att analysera en nutida organisation - Försäkringskassan. LÄS MER