Sökning: "Försäkringskontrakt"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Försäkringskontrakt.

 1. 1. Transparens och jämförbarhet i IFRS 17 : En undersökning utifrån ett intressentperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Pontus Jarl; Jonas Karlsson; [2019]
  Nyckelord :IASB; transparency; comparability; revised; stakeholder theory; IFRS 17; comment letter; IASB; transparens; jämförbarhet; reviderad; intressentteorin; IFRS 17; kommentarsbrev;

  Sammanfattning : Efter cirka 20 års arbete kommer en ny redovisningsstandard för försäkringskontrakt, den 1januari 2022, att träda i kraft. Standarden namnges International Financial Reporting Standards17 (IFRS) och kommer ersätta den nuvarande interimstandarden IFRS 4. LÄS MER

 2. 2. Valuation Practices of IFRS 17

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Björn Widing; Jimmy Jansson; [2018]
  Nyckelord :IFRS 17; Valuation; Life insurance; Insurance contracts; Contractual service; IFRS 17; Värdering; Livförsäkring; Försäkringskontrakt; Avtalsmässig servicemarginal;

  Sammanfattning : This research assesses the IFRS 17 Insurance Contracts standard from a mathematical and actuarial point of view. Specifically, a valuation model that complies with the standard is developed in order to investigate implications of the standard on financial statements of insurance companies. LÄS MER

 3. 3. Implementering av internationella redovisningsstandarder för försäkringsbolag. En fallstudie av If

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emilie Sleth; Ulrika Malmheden; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Uppkomsten av multinationella företag samt börsens ökande inflytande under de senaste åren har ökat kraven för harmonisering av redovisningen. EU utfärdade en förordning om tillämpning av IASB:s redovisningsstandarder, IAS och IFRS, för noterade koncerner från och med år 2005. LÄS MER

 4. 4. Implementeringen av IFRS 4 och IAS 39 hos försäkringsföretaget Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Johansson; Fredrik Jeppsson; Christoffer Gennerud; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Inom EU har det länge förts en diskussion angående förbättrade och harmoniserade för redovisningsregler för både noterade och onoterade företag. Europaparlamentet och rådet beslutade att noterade företag skall upprätta sina årsredovisningar enligt IAS/IFRS-principer och tillämpa de internationella redovisningsreglerna från och med årsskiftet 2004/2005. LÄS MER