Sökning: "Förskola matematik natur"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Förskola matematik natur.

 1. 1. Utomhuspedagogik : Barns möte med naturen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mincala Boulos Abou Samra; Annelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; förskola; utevistelse;

  Sammanfattning : INLEDNING Det finns många forskare som anser att naturen är viktig för människan och att naturen är en lärmiljö. Det står även i Läroplanen för förskolan Lpfö 18 (Läroplanen för förskolan 2018) att förskolans uppdrag är ge barnen möjlighet till sin omgivande miljö, natur och samhälle. LÄS MER

 2. 2. Lilla Världen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Andrea Berois; [2016]
  Nyckelord :Preschool Architecture Sweden; Förskola Dagis Vasalund Solna Stockholm Arkitektur Höjerska;

  Sammanfattning : I en storstad som växer och mullrar fram finns minnet kvar av en annan stad. En kåkstad med fattigbarn och svält men också med gemenskap och variation. En ny stad byggs som ska rensa upp men en bit av den gamla sparas, högst upp på höjden. Innuti den lilla staden som ligger i den stora staden finns en liten värld. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter till lärande i naturen : En studie om hur förskollärare arbetar med matematik i naturen ochfriluftslivet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Elin Arvidsson; Amanda Ericsson; [2014]
  Nyckelord :Friluftsliv; Förskola; Matematik; Natur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vilka möjligheter förskollärare anser att natur och friluftsliv kan ge i arbetet med matematik. Det har gjorts genom att besvara frågeställningar om hur förskollärare upplever att natur och friluftsliv kan vara till hjälp i arbetet med förskolans matematik och vilka delar av matematiken de väljer att arbeta med utomhus. LÄS MER

 4. 4. Surfplatta som ett verktyg till matematik : Samspelet mellan barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Regina Mets; [2014]
  Nyckelord :iPad in pre-school; Math in pre- school; Mathematics with Tablet; iPad i förskolan; Matematik i förskolan; Matematik med surfplatta;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur surfplattan kan användas i den dagliga verksamheten på en förskola,samt hur den nya tekniken uppfattats av barnen. Jag genomförde en studie med observationer och intervjuer på en fyra till fem års avdelning. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers syn på relationen mellan lek och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Csorba Gizella; [2014]
  Nyckelord :barn; barns lärande; förskola; lek; lärande; pedagogers synsätt;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger ser på lek och dess relation till barns lärande. Frågeställningarna som vi i studien utgår ifrån är följande: Hur ser pedagogerna på barns lek? Hur ser pedagoger på relationen mellan barns lek och lärande?Vår uppsats är en traditionell studie med en kvalitativ ansats med intervjuer som metod. LÄS MER