Sökning: "Förskolan som institution"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Förskolan som institution.

 1. 1. Ut och hoppa! : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar kring rörelseaktiviteter utomhus för yngre respektive äldre barn.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Louise Johansson; Madeleine Nilsson; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; rörelseaktiviteter; utemiljö; didaktik; tematisk analys;

  Sammanfattning : Vårt stillasittande i samhället ökar och barns hälsa har försämrats de senaste åren. Media överöser samhället med information om rörelse och hälsa och vi är mer medvetna än någonsin om hur viktigt det är att röra på sig. Det föreligger ett samhällsproblem där barnfetma och andra hälsorelaterade sjukdomar ökar hos barn. LÄS MER

 2. 2. "Nu får ni klara min son själva" : En vetenskaplig essä om förskolan som en del av instiutionaliseringen av barndomen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anneli Molin; [2019]
  Nyckelord :preschool history; institutionalization of childhood; shared responsibility; education; transition between home and preschool; förskolans historia; institutionalisering av barndomen; delat ansvar; utbildning; övergången mellan hem och förskola;

  Sammanfattning : My essay is about the transition between home and preschool and takes its starting point in two stories. The first describes an induction conversation and how I as an educator react and act on the basis of the reactions of the two caregivers. LÄS MER

 3. 3. Kroppsliga kompromisser och dagliga dilemman : En diskursanalys av förskollärares språkliga handlingar i intervjuer om barns kroppsliga integritet i förskolan

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefin Forsberg Koel; [2019]
  Nyckelord :kroppslig integritet; förskola; diskursanalys; poststrukturalism;

  Sammanfattning : År 2019 träder en reviderad läroplan för förskolan i kraft där kroppslig integritet specificeras som målområde. Tidigare forskning har visat att barns kroppsliga integritet ofta är villkorat, och att det finns behov av mer kunskap om diskurser gällande barns kroppsliga integritet i nutida förskolekontext. LÄS MER

 4. 4. Barnens stad

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Erik Swahn; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Grundskola; Arkitektur; Solvalla; Kandidatprojekt;

  Sammanfattning : Med skolan visar samhället barnet vad världen är. Ett kontor, en industri, en anstalt? Det vill inte jag. Barnens stad i Solvalla ska vara en fristad, en plats där förskolebarn och skolbarn kan utvecklas i en trygg, varm och välkomnande miljö som de känner är deras värld i världen. LÄS MER

 5. 5. En skola i Solvalla

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Paulina Aydin; [2018]
  Nyckelord :skola; Solvalla; orange; arkitektur; konst; förskola; lågstadieskola; kandidatprojekt; arkitekturprojekt;

  Sammanfattning : I västra Stockholm, i ett område kallat för Solvalla, planeras en ny stadsdel med många nya bostäder. I samband med detta planeras följaktligen nya förskolor och skolor. LÄS MER