Sökning: "Förskolebyggnad"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Förskolebyggnad.

 1. 1. Playscape

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Afrodita Lindblom; [2016]
  Nyckelord :Förskola; Kvarteret Framnäs;

  Sammanfattning : Uppgift: Gestalta en förskolebyggnad på en tomt i Solna. Uppgiften kopplas till en utmaning som följer med dagens ökade bostadsbehov där förskolor oftast placeras i tätt bebyggda områden. En följd av detta är att många förskolor har små gårdar och få platser för fri lek. LÄS MER

 2. 2. The climate impact of a preschool building in Gothenburg - Focus on the building process and the choice of construction materials

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Emelie Axelsson; [2016]
  Nyckelord :LCA; “cradle-to-gate”; Lokalförvaltningen; preschool; climate impact; CO2-emissions;

  Sammanfattning : Until today, the construction sector's focus has been to reduce the environmental impact of the operation phase by building energy efficient buildings and using renewable energy solutions. This due to the operational phase is being considered, from a life cycle perspective, the stage that has the greatest climate impact. LÄS MER

 3. 3. Fuktskador i förskolor – reparation eller nybyggnation?

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Bertil Nordahl; [2015]
  Nyckelord :damage caused by damp; kindergarten; Nynaeshamn; repair; renovate; new building; fuktskada; förskola; Nynäshamn; reparera; renovera; nybyggnation;

  Sammanfattning : Fuktskador har drabbat flera förskolor i Nynäshamns kommun. Skadorna är så stora att valet står mellan att göra omfattande reparationer eller att riva och bygga nytt. Vilket val är det mest byggnadstekniskt riktiga? För att försöka ta reda på det så har Midgårds förskola studerats. LÄS MER

 4. 4. Förskola i Tanto

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Lisa Andreasson; Amanda Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Förskola; Tanto; Nattis;

  Sammanfattning : Projektet handlar om att i en förskolebyggnad sammanföra flera funktionersom. I byggnaden ryms förskoleverksamhet, ett så kallat nattis samt en restaurang med stort arbetskök. En kombinerad verksamhet sparar resurser fysiskt samt ekonomiskt. Restaurangen är öppen för allmänheten men är främst en del av förskoleverksamheten. LÄS MER

 5. 5. Förskolebyggnaden och dess utegård : En kvalitativ studie av fem förskollärares och fyra arkitekters syn på hur en bra förskolemiljö är konstruerad.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Louise Nygren; Hanna Maria Nilsson; [2010]
  Nyckelord :Förskolebyggnad; inomhusmiljö; förskolegård; utegård; arkitektur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER