Sökning: "Förskoledidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Förskoledidaktik.

 1. 1. Digital nyckelperson : Se till å bli en!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Ankel; Stefan Sahlberg; [2019]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; Digital nyckelperson; digitaliserings kultur; grundkriterier; förutsättningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Jag skulle aldrig säga att mitt barn är blygt, utan att hen är observant" : En kvalitativ studie om högkänslighet bland barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Stolpe; Klara Rosengren; [2019]
  Nyckelord :Högkänslighet; högkänsliga barn; förskolemiljö; särskilda behov; fenomenologi; IPA-metoden; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Denna uppsats har skrivits med syfte att genom en fenomenologisk ansats undersöka innebörden av begreppet högkänslighet och vilka särskilda behov som är viktiga att beakta hos högkänsliga barn, samt hur detta kan förstås i relation till förskolans miljö. Genomförandet av studien består av kvalitativa intervjuer av föräldrar till högkänsliga barn som går i förskola/förskoleklass såväl som förskolepersonal med förkunskaper om begreppet högkänslighet. LÄS MER

 3. 3. Vad motiverar vårdnadshavares val av förskola med religiös profil

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Margreth Engfors; Betty Gradin; [2019]
  Nyckelord :Parents choice; religion; preschool; preunderstanding; life world; phenomenon; phenomenology; child and youth Studies.; Föräldrars val; religion; förskola; förförståelse; livsvärld; fenomen; fenomenologi; förskoledidaktik.;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka 62 stycken vårdnadshavares beskrivning av hur de motiverar val av förskola med religiös profil utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Vår frågeställning är: Hur beskriver vårdnadshavarna sitt val av förskola? Hur beskriver vårdnadshavarna sina upplevelser av en förskola med religiös profil? Tillsammans med fenomenologi och begreppen fenomen, förförståelse och livsvärld så kom vi till resultatet att det var väldigt individbaserat men att det fanns flera sammanhängande teman. LÄS MER

 4. 4. Barns samspel och interaktion med naturen : Ett sociokulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Riessen; Sandra Dahlin; [2019]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; naturvetenskap i förskolan; artefakt; samspel; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur barn i förskolan samspelar och interagerar med naturen. Som metod kommer vi använda oss av observationer, gåturer och informella samtal. LÄS MER

 5. 5. Meningen med att leka : Att närma sig barns perspektiv på den fria leken genom fenomenologisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Karlsson; Frida Lindquist; [2019]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; Fri lek; Barns perspektiv; Fenomenologi; Mening; Essens; Gest; Intentionalitet; Livsvärld;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att närma sig 3–5 åriga barns perspektiv på den fria leken i förskolans inomhusmiljö. Genom observation i selektivt återkommande form har vi studerat barnen i den fria leken och därefter med fenomenologi som teoretisk utgångspunkt analyserat hur deras görande kan förstås som uttryck för mening och som uttryck för deras perspektiv på den fria leken. LÄS MER