Sökning: "Förskolepedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet Förskolepedagogik.

 1. 1. "Det som kan göras inne kan göras ute" : -En intervjustudie om förskollärares syn på utomhuspedagogik och dess inverkan på barns lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Filippidou; Camilla Rang Timander; [2019]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; förskola; intervjustudie; barns lärande; praktiskt lärande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Utomhuspedagogik är en pedagogisk inriktning som har fått mycket uppmärksamhet. Syftet med denna studie ämnar jämföra förskollärares syn på utomhuspedagogik och deras syn på barns lärande utomhus, i olika typer av förskolor. LÄS MER

 2. 2. Barngruppens storlek, arbetssituationen och uppdraget : En jämförandestudie mellan waldorfpedagoger och förskollärare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ingrid Waldh; [2019]
  Nyckelord :barngruppsstorlek; förskollärare; förskolan; waldorfpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie jämför uppfattningar om barngruppens storlek, det pedagogiska uppdraget och arbetssituationen hos waldorfpedagoger och kommunalt anställda förskollärare. Barngruppernai förskolan har växt de senaste decennierna, och frågan är alltjämt aktuell i samhällsdebatten. LÄS MER

 3. 3. Spadar är till för att grävas med : En kvalitativ studie om konflikthantering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ellicka Mellgren; Karin Ekelund; [2018]
  Nyckelord :Konflikter; konflikthantering; konflikthanteringsstrategier; förskollärare; yngre barn;

  Sammanfattning : Vår studie byggde på kvalitativa intervjuer med förskollärare från två olika pedagogiska inriktningar, Montessoripedagogik och traditionell förskolepedagogik. Syftet var att undersöka hur förskollärare definierar en konflikt samt undersöka vilka olika strategier de säger sig använda för att hjälpa barnen att hantera konflikterna. LÄS MER

 4. 4. Meningsskapande bildaktiviteter i förskolan : Att väcka förskolebarnens inneboende skaparglädje

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Maria Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Intrinsic value; create meaning; proximal development zone; create art; children´s project; early education; listeners´ pedagogy.; Intrinsikalt värde; meningsskapande; proximala utvecklingszonen; bildskapande; barns projekt; förskolepedagogik; lyssnandets pedagogik.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Musik i förskolan : En etnografisk studie om hur musik kan främja demokrati iförskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Eriksson; Josefin Lindholm; [2018]
  Nyckelord :affordance; demokrati; etnografi; förskolepedagogik; musik;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om musik i förskolan. Syftet med denna st udie är att undersöka o m på vilketsä ... LÄS MER