Sökning: "Förstärkningsenhet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Förstärkningsenhet.

 1. 1. Anestesisjuksköterskans strategier vid hantering av en svår luftväg i en prehospital förstärkningsenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Thomas Lennholm; [2021]
  Nyckelord :Nurse anesthetist; pre-hospital; rapid response unit; difficult airway; critical incident technique; Anestesisjuksköterska; prehospital; förstärkningsenhet; svår luftväg; kritisk incident teknik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Specialistsjuksköterskan i en prehospital miljö ställs inför utmaningar när en svår luftväg inte längre kan hanteras genom basal luftvägshantering. Denna situation kräver spetskompetens inom avancerad luftvägshantering och anestesi, samt särskilda hjälpmedel. LÄS MER

 2. 2. Det prehospitala mötet mellan två specialistkompetenser : ambulanssjuksköterskans och anestesisjuksköterskans upplevelser av samarbetet vid omhändertagandet av den svårt sjuke eller skadade patienten

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christian Åslund; [2019]
  Nyckelord :Specialist nurses; Emergency Units; Guidelines; Teamwork; Specialistsjuksköterska; Förstärkningsenhet; Riktlinjer och samverkan;

  Sammanfattning : Vid omhändertagande av en svårt sjuk eller allvarligt skadad människa är det essentiellt att samarbetet mellan den prehospitala personalen på plats fungerar. Frågor så som vem som har högst medicinsk kompetens och vem som leder arbetet spelar också en stor roll för att ett bra teamarbete skall komma till stånd. LÄS MER