Sökning: "Förstärkt Verklighet"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Förstärkt Verklighet.

 1. 1. Designing an Augmented Reality Based Navigation Interface for Large Indoor Spaces

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fanny Curtsson; [2021]
  Nyckelord :Augmented reality navigation; Indoor navigation; Iterative design; RITE method; System Usability Scale; HCI;  ;

  Sammanfattning : Navigating from one place to another is something we as humans do on an everyday basis, and modern technology has made it easier than ever by providing navigation tools in our mobile devices. In indoor spaces, augmented reality (AR) based navigation interfaces have shown a lot of potential, as it has been proven to increase efficiency and overall usability. LÄS MER

 2. 2. Förbättrat stridsvärde med Förstärkt verklighet

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Vagif Mammadli; [2021]
  Nyckelord :augmented; reality; communication; combat; value; arcore; förstärkt; verklighet; kommunikation; stridsvärde; försvarsmakten; arcore;

  Sammanfattning : En skyttegrupp är en grupp av soldater inom Försvarsmakten vars huvuduppgift är att strida mot fienden på marken. Skyttegruppen leds av en gruppchef som bestämmer inbrytningspunkter, skjutgränser, markerar fientliga soldater och dirigerar hur skyttegruppen agerar i stridsförhållanden. LÄS MER

 3. 3. Augmented reality and gamification in higher education : Designing mobile interaction to enhance students’ intrinsic motivation and learning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Vilma Erlandsson; Elsa Ivarson; [2021]
  Nyckelord :augmented reality; gamification; higher education; course literature; concept-driven design research; förstärkt verklighet; spelifiering; högre utbildning; kurslitteratur; konceptdriven designforskning;

  Sammanfattning : The emergence of augmented reality (AR) and gamification in higher education has gained significant relevance by virtue of their demonstrated usefulness in learning spaces. Prior research has examined these technologies separately and shown promising results, but less is known about the impact of combining AR and gamification in higher education. LÄS MER

 4. 4. Förstärkt verklighet på underjordiska gruvmaskiner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Rasmus Bäck; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Underground mining has for a long time been associated with an extremely dangerous professiondue to the nature of the work and the environment. Large efforts have been made to makemachines autonomous but there are situations and environments where manual operations areneeded. LÄS MER

 5. 5. Real-time hand segmentation using deep learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Federico Favia; [2021]
  Nyckelord :Hand Segmentation; Semantic Segmentation; Deep Learning; Convolutional Neural Networks; Real-time; Augmented Reality; Embedded Devices; Dataset; Transfer Learning; Handsegmentering; Semantisk Segmentering; Djupinlärning; Konvolutionsneurala Nätverk; Realtid; Förstärkt Verklighet; Inbäddade Enheter; Datauppsättning; Transferlärning;

  Sammanfattning : Hand segmentation is a fundamental part of many computer vision systems aimed at gesture recognition or hand tracking. In particular, augmented reality solutions need a very accurate gesture analysis system in order to satisfy the end consumers in an appropriate manner. Therefore the hand segmentation step is critical. LÄS MER