Sökning: "Förstärkt verklighet"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Förstärkt verklighet.

 1. 1. Insamling av skogliga data med applikationen Arboreal Skog : en studie om mätprecision, noggrannhet och effektivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Lisa Lindberg; [2020]
  Nyckelord :skogsinventering; förstärkt verklighet; skogsteknologi; mätfel; skogsuppskattning;

  Sammanfattning : Skogsinventering kräver en del utrustning i fält där klave, höjdmätare och måttband är vanligt förekommande instrument. Med applikationen Arboreal skog kan skogs- uppskattning istället ske med mobiltelefonen som verktyg vid provyteinventering. LÄS MER

 2. 2. Perceived physical presence in Mixed reality embodiment vs Augmented reality robot interaction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kasper Karlgren; [2019]
  Nyckelord :Embodiment; Virtual agent; Robot interaction; Social presence;

  Sammanfattning : This thesis presents a novel interaction model using mixed reality simulating a robot human interaction; a clay embodiment is overlaid with animated facial features using mobile augmented reality. One of the challenges when building a social agent, whether it is for education or solely social interaction, is to achieve social presence. LÄS MER

 3. 3. Markering av dolda objekt på väg genom användning av förstärkt verklighet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Filip Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Augmented reality; markerless registration; mobile applica-tion; road traffic safety; GPS; Förstärkt verklighet; markörlös registrering; mobilapplikat-ion; vägtrafiksäkerhet; GPS;

  Sammanfattning : Enligt en rapport från trafikverket förekommer kollisioner vid väghållningsarbeten mellan väghållningsfordon och objekt täckta av väglag. Dessa trafikolyckor kan leda till personskador, skador på infrastruktur och skador på de inblandade väghållnings-fordonen. LÄS MER

 4. 4. Virtual Reality andAugmented Reality : A Survey from Scania’s Perspective

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Karl Ingerstam; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Virtual reality and augmented reality are technological fields that have developed and expanded ata great pace the last few years. A virtual reality is a digitally created environment where computergeneratedelements are displayed to a user via different interfaces for the respective senses. LÄS MER

 5. 5. Statistical Analysis and Evaluation of the 6DOF-utilization of a Handheld Augmented Reality Museum Application

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Danilo Mataruga; [2019]
  Nyckelord :Augmented reality; user study; museum; school; handheld; statistical analysis;

  Sammanfattning : This study explored the relatively new field of public mobile handheld AR and how the touchscreen-based input of smartphones affects the way users aged 10-12 interact with the 6DOF (6 degrees of freedom) that AR provides. Two experiments were performed, one in a public museum setting and one in a private school setting. LÄS MER