Sökning: "Första Kungabok"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Första Kungabok.

  1. 1. “The choice of a place is never random” : Narratologisk analys med fokus påökenmotivet i 1 Kungaboken 19 och Genesis 16

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Gamla testamentets exegetik

    Författare :Silvia Kramer; [2019]
    Nyckelord :Narratologisk analys; ökenmotiv; Genesis; Första Kungabok;

    Sammanfattning : Den Hebreiska Bibeln återspeglar en mångsidighet och rikedom av olika handlingar, människor och platser. Narrativens författare använde sig av stilmedel, metaforer och motiv för att förkunna och förmedla Guds vilja för världen. LÄS MER