Sökning: "Första klassen"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Första klassen.

 1. 1. Vad blir det för bok? : En undersökning om valen av litteratur i Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Rebecca Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Litterär kanon; Svenska 1; Skönlitteratur i skolan;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att se hur användningen av skönlitteratur ser ut i Svenska 1. Genom att fokusera på lärarnas val och tankar har jag undersökt vilka titlar som arbetas med i klassrummet inom Svenska 1, samt vilka pedagogiska aspekter som ligger till grund för de litterära val lärarna gör. LÄS MER

 2. 2. Ingen är ett oskrivet blad- en intervjustudie om lärares uppfattningar om att stärka nyanlända elevers ordförråd och genomföra kartläggning av deras kunskaper.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Alexandra Rosenlund Ödeslätt; [2018-02-13]
  Nyckelord :Nyanlända elever. Förberedelseklass. Ordförråd. Kartläggning.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns människor med olika kulturell och språklig bakgrund. Anledningarnatill varför människor söker asyl i Sverige är olika från person till person. Den plats där allanyanlända barn kommer mötas och där alla ska få samma möjligheter är i skolan. För atttillmötes gå en mer inkluderande skola. LÄS MER

 3. 3. ABC-klassificering och framtagning av strategier för artikelplacering i AB Mahols nya lager

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Oskar Engberg; Sean Minardi; [2018]
  Nyckelord :ABC-klassificering; Artikelplacering; Uttagsfrekvens; Ergonomi; Gyllene zonen.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete avser att effektivisera AB Mahols lagerverksamhet när dem ska flytta till ett nytt lager. Syftet med examensarbetet är att utforma olika strategier för att placera artiklarna i lagret utefter en ABC-klassificering. LÄS MER

 4. 4. Tillståndsklassificering av det svenska stamnätet och riktlinjer vid fysisk elhandel

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Sofia Kindström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det svenska stamnätet behöver vara i balans vilket betyder att det ska ligga på 50 Hz. Beroende på i vilket tillstånd, över eller under 50 Hz som stamnätet befinner sig och beroende på hur elleverantörers prognoser för elförbrukning ser ut kan de tjäna eller förlora pengar på grund av den reglerkostnad som uppstår när nätet ska balanseras med reglerkraft. LÄS MER

 5. 5. Motiverad eller omotiverad? : Motivationsfaktorer som påverkar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Jenny Hammarstedt; [2017]
  Nyckelord :bemötande; förståelse; motivation; motivationsfaktorer; relationer; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få kunskap om vilka motivationsfaktorer som är viktiga hos elever i årskurs åtta och nio samt om motivationsfaktorerna skiljer sig åt hos elever som bedömer sig själva som motiverade respektive omotiverade. Syftet är också att få en fördjupad kunskap om hur omotiverade elever ser på sin skolgång i relation till motivation. LÄS MER