Sökning: "Första linjens chef"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Första linjens chef.

 1. 1. Chefer i förbättringsarbete : en intervjustudie om första linjens chefers upplevelse av förbättringsarbete

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonas Carlström; Evelyn Olsson; [2020]
  Nyckelord :förbättringsarbete; implementering; första linjens chefer; upplevelse; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Det ökade vårdbehovet i takt med minskade resurser, ställer krav på vårdorganisationer att bedriva förbättringsarbete. Det ligger i första linjens chefers uppdrag att utveckla och förbättra verksamheterna för att möta dessa krav som ställs på verksamheterna. LÄS MER

 2. 2. Att se glädjen i sitt ledarskap : En litteraturstudie om faktorernas betydelse i uppdraget till första linjens chefer inom vård och omsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eva Kallin; Anna Seidemar; [2020]
  Nyckelord :chef; förutsättningar; hållbart ledarskap; medarbetarskap; relationer; samarbete; organisatoriskt stöd; hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : Att arbeta som första linjens chef, innebär många gånger att kunna hantera sina känslor och att ha kontroll på situationer med både empati och känsla. Idag är det svårt att hantera sin chefsposition av känslan att känna sig otillräcklig. LÄS MER

 3. 3. Att vara en första linjens chef : En kvalitativ studie om första linjens chefers upplevelse av psykosocial arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Mattias Strömgren; [2020]
  Nyckelord :psychosocial work environment; first line managers; job demands-resources model; JD-R model; job demands; job positives; psykosocial arbetsmiljö; första linjens chefer; krav-resursmodellen; krav; resurs;

  Sammanfattning : The role as a first-line manager is challenging due to demands and expectations from two directions that call for their attention. A functioning psychosocial work environment is of importance for a functioning working life, not least for the first-line managers to fulfill their tasks. LÄS MER

 4. 4. Fången på befälsrummet : Unga officerares upplevelser av chefskapets krav

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan; Försvarshögskolan

  Författare :Johannes Breitholtz; Cornelia Nordensson; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; plutonchef; management; officersutbildning; militär kontext;

  Sammanfattning : Första linjens chefer återfinns i många organisationer och i de flesta samhällssektorer. Dessa chefer verkar på den lägsta nivån i sina respektive organisationer och möter i många avseenden samma utmaningar i sin vardag, utmaningar som kommer sig av det dagliga mötet med de underställda. LÄS MER

 5. 5. Chefers upplevelser av förutsättningar för konflikthantering inom äldreomsorgen : En intervjustudie med första linjes chefer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Aida Jurakic; Heba Osman; [2020]
  Nyckelord :conflicts; conflict management; elderly care; leadership; manager; strategies; support; sustainability; chef; hållbarhet; konflikter; konflikthantering; ledarskap; strategier; stöd; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Det är naturligt att det uppstår konflikter bland människor som arbetar tillsammans, speciellt när de arbetar under stress och stora påfrestningar så som det ser ut i stora delar av dagens vård- och omsorgsorganisationer. Forskning visar att chefer använder 20–25 % av sin tid till att hantera konflikter. LÄS MER