Sökning: "Första världskriget"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden Första världskriget.

 1. 1. Tidskriften Idun, kvinnans roll och rösträtten : SKILDRINGEN AV RÖSTRÄTTSFRÅGANS ARGUMENT I KVINNORNAS VECKOPRESS

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sabina Lithén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att även kvinnor äger rätten att rösta i riksdagsvalen är något som inte alltid varit så självklart som det är i dagens Sverige. Detta är tvärtom något som det fördes en långdragen debatt om i Sverige och som i denna uppsats har undersökts närmare genom att titta på rapporteringen om rösträtten i kvinnornas veckotidning Idun. LÄS MER

 2. 2. Vänner och fiender under det andra världskriget : C-byråns arbetsformer och underrättelsesamverkan under krigets växlande vindar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Morgan Norberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningsområdet för denna uppsats var den inofficiella svenska militära underrättelsetjänsten under det andra världskriget. Syftet med denna uppsats var att undersöka C-byråns verksamhet under det andra världskriget med avseende på utvecklingen av organisationens arbetsformer under krigsåren och utvecklingen gällande samverkan med utländska organisationer. LÄS MER

 3. 3. Striden för sanning, godhet och frihet : En studie om drivkrafter till frivillighet under fortsättningskriget i Finland 1941–1944

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Creutz Fredrik; [2021]
  Nyckelord :Fortsättningskriget; Finland; 1941; Svenska Frivilligbataljonen; Frivilligbataljonen; SFB; Drivkraft; Motiv; Frivillighet; Frivilliga; Finlandsrörelsen; Finlandskommittén; Andra världskriget; Utländska insatser; Hangö; Hangöfronten;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker inkomna intresseanmälningar till Finlandskommittén av år 1941 för tjänstgöring i Finska armén under fortsättningskriget. Det övergripande syftet är att ta reda på varför människor anmäler sig som frivilliga till krig genom att jämföra det välutforskade vinterkriget med fortsättningskriget. LÄS MER

 4. 4. Svarta skjortor och svarta kjolar : En undersökning om fascistiska suffragetter och British Union of Fascists kvinnosyn

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sam Kharazmi; [2021]
  Nyckelord :fascism; fascism and women; British fascism; British Union of Fascists; suffragettes; suffragettes and fascism; women and fascism; fascism; fascism och kvinnor; brittisk fascism; British Union of Fascists; suffragetter; suffragetter och fascism; kvinnor och fascism;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar finna de faktorer som drev före detta suffragetter till att ansluta sig till den fascistiska organisationen British Union of Fascists (BUF), samt redogöra för organisationens syn på kvinnors och kvinnors roll i samhället.  BUF grundades 1932 och var den största och mest framstående fascistiska gruppen i Storbritannien under mellankrigstiden. LÄS MER

 5. 5. Hitlers roll i läroböcker : – en textanalys av åtta läroböckers framställning av Hitlers roll i utvecklandet av nazism och Förintelsen utifrån ett aktörs -och strukturperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Samantha Olsson; [2020]
  Nyckelord :Hitler; läromedel; historieundervisning; Förintelsen och nazism;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the study is to investigate the role Hitler played in explanations for the rise of Nazism and the Holocaust. The starting point is textbooks in history for high school from the 1960s to 2014. LÄS MER