Sökning: "Förstadagsavkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Förstadagsavkastning.

 1. 1. Private equity-sponsrade börsnoteringar – något att se upp för?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Måns Ekblad; Fredrik Lindblad; Louise Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Börsnotering; Storbritannien; Underprissättning; Förstadagsavkastning; Private equity; Långsiktig prestation; BHAR.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Private equity-sponsrade börsnoteringar – något att se upp för? Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: FEKH89 Författare: Louise Sjödin, Fredrik Lindblad och Måns Ekblad. Handledare: Amanda Sonnerfeldt och Reda Moursli. LÄS MER

 2. 2. En succé till börsentré

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabriel Carlsson; Adi Creson; Tom Tryde; [2018]
  Nyckelord :Börsintroduktioner; Förstadagsavkastning; Nasdaq Stockholm; Underprissättning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera ett intervall av optimal förstadagsavkastning för börsintroduktioner på den svenska aktiemarknaden ur ett ledningsperspektiv, samt att undersöka ett antal variablers samband med nämnda optimala förstadagsavkastning. Metod: I studien har en kvantitativ metod med en deduktiv ansats använts för att analysera insamlad sekundärdata. LÄS MER

 3. 3. Teckna eller ej?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Douglas Karlstedt; Max Englund; Davud Serezlic; [2018]
  Nyckelord :Prospekt; förstadagsavkastning; ipo; underprissättning; underwriter; svenska marknaden; svenska börsnoteringar; teckningsåtagare; cornerstone-investerare; ankarinvesterare; emissionsgaranter; pre-money-värdering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Teckna eller ej? En studie av hur förekomsten av, samt storleken teckningsåtaganden påverkar förstadagsavkastningen hos svenska börsintroduktioner. Seminariedatum: 2018-01-11 Kurs: FEKH89, Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15 HP Författare: Max Englund, Douglas Karlstedt, Davud Serezlic Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: Börsintroduktioner, Teckningsåtagare, Underprissättning, Förstadagsavkastning, Multipel regression Syfte: Studiens syfte är att ta reda på om teckningsåtagandens förekomst och storlek har en påverkan på börsintroduktioners förstadagsavkastning på den svenska marknaden mellan åren 2012 och 2017. LÄS MER

 4. 4. A Study on factors affecting first-day returns of an IPO

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Mattias Fahlén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis studies factors that could affect first-day returns of an IPO on the Swedish stock market. The number of Swedish IPOs has increased over the past years and are often under-priced. By looking at factors previously studied as well as some new factors an attempt is made at explaining this phenomenon. LÄS MER

 5. 5. Lock-up avtalens påverkan på förstadagsavkastningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Lundberg; Niclas Hermansson; Daniel Rosengren; [2017]
  Nyckelord :Lock-up agreement; Initial public offerings; Information asymmetry; First-day returns; Nasdaq OMXS; First North Stockholm; Lock-up avtal; börsintroduktioner; informationsasymmetri; förstadagsavkastning; Nasdaq OMX Stockholm; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Lock-up Avtalens Påverkan på Förstadagsavkastningen - En studie på svenska marknaden mellan åren 2010 och 2017 Seminariedatum: 2017-05-31 Kurs: FEKH89, Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15 hp Författare: Niclas Hermansson, Marcus Lundberg, Daniel Rosengren Handledare: Susanne Arvidsson Nyckelord: Syfte: Studien syftar till att undersöka lock-up avtalens betydelse för börsintroduktioner på svenska börsen mellan åren 2010-2017. Mer specifikt undersöks existensen av ett lock-up avtal, den aktuella lock-up längden och lock-up mängdens påverkan på förstadagsavkastningen. LÄS MER