Sökning: "Förstagångsföräldrar"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Förstagångsföräldrar.

 1. 1. Mat till första barnet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Agnes Sjöberg; Elina Hagström; [2020-08-05]
  Nyckelord :Matintroduktion; Förstagångsföräldrar; BVC; Self-efficacy Theory; Hälsofrämjande; Kostvetenskap;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion inriktning kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Lena GripetegExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 30 (inklusive bilagor)Termin/år: VT 2020.... LÄS MER

 2. 2. Barnmorskor inom förlossningsvården: Erfarenheter om kursen Föda utan rädsla

  Magister-uppsats,

  Författare :Matilda Marshall; Malin Svala; [2020-01-30]
  Nyckelord :barnmorska; förlossningsförberedelse; föräldrautbildning; självvalt stöd;

  Sammanfattning : Background: To be able to effectively perform maternity care of highest standards, all first time parents are offered a parental and childbirth course. In Sweden these courses are led solely by midwives. The purpose of the courses are to prepare the parents of the forthcoming childbirth and the awaited baby. LÄS MER

 3. 3. Tiden inför inskolning i förskolan : förstagångsföräldrars uppfattningar inför inskolning i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Agneta Nilsson; Linda Wehner; [2020]
  Nyckelord :Fenomenografisk ansats; förskola; inskolningsmetoder; förstagångsföräldrar; uppfattningar; anknytning; relationer;

  Sammanfattning : Vårt arbete handlar om tiden inför inskolningen i förskolan. Syftet med studien är att ur ett föräldraperspektiv synliggöra vilka uppfattningar och förväntningar förstagångsföräldrar har kring information och förberedelser inför inskolningen i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Informationssökning hos nyblivna föräldrar : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Christin Troilius; Moa Wenström; [2019]
  Nyckelord :informationssökning; föräldrar; distriktsköterska; enkät;

  Sammanfattning : Behovet av att erhålla information är stort för den nyblivna föräldern. Som distriktsköterska är det viktigt vara uppdaterad och kunna ge den information som föräldern har behov av. Detta kan vara en svårighet i ett samhälle där utvecklingen går fort framåt. LÄS MER

 5. 5. Förstagångsföräldrars erfarenheter av aktivitetsbalans och meningsfulla aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ulrika Pettersson; Sophie Nygren; [2019]
  Nyckelord :Occupational balance; meaningfulness; first-time parents; Aktivitetsbalans; meningsfullhet; förstagångsföräldrar;

  Sammanfattning : Syfte: Det är en stor omställning i livet att få en ny familjemedlem. Därför finns det ett behov av att undersöka förstagångsföräldrars erfarenhet av aktivitetsbalans samt vilka aktiviteter som anses vara meningsfulla. LÄS MER