Sökning: "Förstagångsväljare"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Förstagångsväljare.

 1. 1. Är alla lika inför lagen? : En kvalitativ studie i hur förstagångsväljare ser på brott och straff 

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Joel Gustafsson; Mimmi Andersson; [2023]
  Nyckelord :kriminalpolitik; förstagångsväljare; alarmistisk; straffrätt; brott; straff; media;

  Sammanfattning : Sveriges riksdagsval 2022 klargjorde att väljarna vill gå mot en mer repressiv kriminalpolitik. Detta visade sig både i den inledande politiska kampanjen och det slutgiltiga valresultatet där en mer skärpt syn på brott premieras (Sveriges Radio, 2022). LÄS MER

 2. 2. Svenska mäns subjektiva vänster-högerplacering och dess determinanter, 2002 - 2020: En multivariat regressionsanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Janne Tikkanen; [2023]
  Nyckelord :Subjektiv vänster-högerplacering; Politisk sociologi; Den kulturella värderingsdimensionen; Social Identity Theory; Issue bundling and issue crowding out; Social Sciences;

  Sammanfattning : De flesta etablerade demokratier i Västeuropa har en ideologisk könsskillnad som struktureras av att kvinnor politiskt placerar sig subjektivt mer åt vänster än män. I det svenska allmänna valet 2022 var könsskillnaden i röstningsbeteendet stor. LÄS MER

 3. 3. The Political Game On Social Media : A quantitative study of to what extent Swedish first-time voters were influenced by political videos on "TikTok"

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Bethina Dallmann; [2023]
  Nyckelord :political science; social media; Tiktok; political behavior; first-time voters; Swedish election 2022; political psychology; the funnel of causality; priming; statsvetenskap; sociala medier; tiktok; politiskt beteende; förstagångsväljare; svenska valet 2022; politisk psykologi; orsakstratten; priming;

  Sammanfattning : This research explores if Sweden, a country with high trust in the political system could be challenged by social media. The study focuses on one spectrum of social media, TikTok, that exploded during the covid-19 pandemic and is proof of how fast social media develops and reaches out to human beings. LÄS MER

 4. 4. “I am kind of reminded of my mother when I see this image” : A qualitative study within the field of political communication and the phenomenon of personalisation.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Norberg; [2022]
  Nyckelord :Instagram; Personalisation; Political Communication; Political Impression Management; Self Construction; Instagram; Personalisering; Politisk Kommunikation; Politisk Intrycksstyrning; Framställning;

  Sammanfattning : Social media has changed how political communication is distributed (Häussler, 2021) and has led to party leaders’ using the platforms to create an image of themselves as ordinary individuals (Bărbieru, 2020). Ahead of the 2022 election, social media is expected to play a more prominent role, with it being the source of choice for first-time voters (Internetstiftelsen, 2022). LÄS MER

 5. 5. Vilja att välja - en kvalitativ intervjustudie : Valdeltagande bland förstagångsväljare i europaparlamentsvalet 2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Hallin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER