Sökning: "Förstagångsvärdering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Förstagångsvärdering.

  1. 1. Nyproduktion av bostäder – förstagångsvärdering och hantering av nedskrivningsindikationer –En studie av fyra kommunala fastighetsbolags tillämpning av K3

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Frida Gårdh; Karolina Zirlyte; [2018-06-19]
    Nyckelord :Förstagångsvärdering; nedskrivning; redovisningsprinciper; marknadsvärdering; förvaltningsfastigheter; kommunala fastighetsbolag; externredovisning.;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Dagens bostadsbrist i Sverige ställer krav på att allmännyttan, kommunala fastighetsbolag, ska bygga fler bostäder. Bolagen som använder regelverket K3 stöter dock på problem vid tillämpningen av redovisningsprinciperna. LÄS MER