Sökning: "Förstoppning"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Förstoppning.

 1. 1. Effekt och säkerhet av probiotika vid behandling av IBS-D

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mattias Lanelöv; [2021]
  Nyckelord :Probiotika; Irritable bowel syndrome; IBS-D; diarré;

  Sammanfattning : Bakgrund: Irritable bowel syndrome (IBS) karakteriseras av obehag i magtarmkanalen och förändrade avföringsvanor. Sjukdomen delas in i subtyperna IBS-C (förstoppning), IBS-D (diarré), IBS-M (blandad) och IBS-U (odiagnostiserad). Patofysiologin och etiologin är inte klarlagd, men bland annat störd tarmflora och inflammation har föreslagits. LÄS MER

 2. 2. Förstoppningsproblematik hos barn- Egenvårdsråd och stöd till föräldrar : -en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :SANNA ANDERSSON; Cassandra Blomgren; [2021]
  Nyckelord :Children; Preschool Children; Constipation; Parents; Self-care; “childcare”; Barn; egenvård; förskolebarn; förstoppning; förälder; vård av barn.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Förstoppning är ett vanligt återkommande problem hos barn och kan uppträda som  diffusa symtom som magont, irritabilitet, uppblåst buk och minskad aptit. Tillståndet kan skapa  stress i familjen vilket resulterar i en ond cirkel som blir allt svårare att ta sig ur. LÄS MER

 3. 3. Effektivitet och säkerhet av tricykliska antidepressiva och selektiva serotonin-återupptagshämmare vid behandling av irritabel tarmsyndrom (IBS)

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mustafa Muatasim; [2021]
  Nyckelord :Irritable bowel syndrome; IBS; bowel functional disorder; tricyclic antidepressants; Selective serotonin reuptake inhibitors; SSRI; Känslig tarm; irritabel tarm; irriterad tarm; IBS; tarmsyndrom; tricykliska antidepressiva; TCA; Selektiva serotonin återupptagshämmare; SSRI;

  Sammanfattning : Irritable bowel syndrome (IBS) is a functional disorder that affects the gastrointestinal tract and especially the large intestine. The pathogenesis of the disease is not fully understood, for that reason there is still no cure and current therapy focuses on symptom relief. LÄS MER

 4. 4. Är kostråd hjälpande eller stjälpande?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Caroline Hammer; Marielle Jarlinius; [2020-08-05]
  Nyckelord :IBS; Irritable Bowel Syndrome; Informationskällor; Upplevelser; Kostförändring;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion, kandidatprogram, KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Lena GripetegExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 38Termin/år: Vt2020.... LÄS MER

 5. 5. BVC-SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV FÖRSTOPPNING HOS BARN

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Martin Krantz; Sofie Martinsson Liljegren; [2020]
  Nyckelord :barn; barnhälsovård; erfarenheter; förstoppning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förstoppningsproblematik är vanligt förekommande hos barn inom hälsovård såväl som akutsjukvård. Det kan bringa stora besvär för barn och deras familj. I specialistsjuksköterskans arbete ingår att identifiera enskilda barns behov och ge evidensbaserad vård och information, något som blir aktuellt i arbetet med förstoppning. LÄS MER