Sökning: "Försvårande faktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden Försvårande faktorer.

 1. 1. Patienters erfarenheter av fysisk aktivitet som behandling vid depression : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Dubois von Matérn; Malin Danielsson; [2022]
  Nyckelord :depression; experience; literature review; physical activity; self-care balance; depression; egenvårdsbalans; erfarenheter; fysisk aktivitet; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett omfattande problem världen över och utgör den ledande orsaken till funktionsnedsättningar globalt. Vid depression lider personen av flertalet olika symtom vilka har en negativ inverkan på självkänslan och det dagliga livet. LÄS MER

 2. 2. Konsten att skilja mellan förövaren och dennas handlningar : En kvalitativ forskningsstudie om yrkesverksammas arbete med förövare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Kolbert; Magdalena Koraish; Anna Ottander; [2022]
  Nyckelord :Violence in close relationships; men s violence against women; treatment work; gender; power; masculinity; male norm; male ideal; stigmatization; Sweden.; Våld i nära relation; mäns våld mot kvinnor; behandlingsarbete; genus; makt; maskulinitet; mansnorm; mansideal; stigmatisering; Sverige.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka de yrkesverksammas perspektiv på det behandlingsarbete de utför med män som utövat våld i nära relation. Genom studien undersöktes även vilka incitament som yrkesverksamma ansåg vara verksamma respektive mindre verksamma för förövarnas hjälpsökande. LÄS MER

 3. 3. Bedömning av patient med plötsligt försämrat hälsotillstånd : Kvantitativ enkätstudie med sjuksköterskor verksamma inom kommunal hemsjukvård

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Roos; Victoria Vigholm Hedlund; [2022]
  Nyckelord :Beslutsstöd; kommunal hemsjukvård; kompetens; multisjuka äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler multisjuka äldre personer vårdas i sina hem pga. stora behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. LÄS MER

 4. 4. Försvårande respektive underlättande faktorer i socialtjänstens hantering av våld i nära relationer : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av att arbeta med våldsutsatta kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Blom Hanna; Nilsson Mina; [2022]
  Nyckelord :våldsutsatta kvinnor; våld i nära relationer; samverkan; kunskap.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka socialsekreterares upplevelser av att arbeta medvåldsutsatta kvinnor. Avsikten var att analysera socialsekreterares upplevelser vad som ansågsvara försvårande respektive underlättande faktorer i arbetet med våldsutsatta kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskor i ambulanssjukvårdens upplevelser av att göra HLR på patienter med beslut om Ej HLR : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Daniel Benkel; Arvid Lundén; [2022]
  Nyckelord :sjuksköterskor; ambulanssjukvård; ej HLR; hjärt- och lungräddning; upplevelser; etik;

  Sammanfattning : Vid hjärtstopp kan hjärt och lungräddning (HLR) användas för att återställa spontan cirkulation och respiration men chansen för faktisk överlevnad minskar med ökad ålder. Precis som vid annan medicinsk behandling har patienten laglig rätt att tacka nej till HLR. LÄS MER