Sökning: "Försvaret"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade ordet Försvaret.

 1. 1. Civilt försvar – En kartläggning av den kommunala räddningstjänstens syn på uppgifter, krav och behov under höjd beredskap.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Max Johansson; [2019]
  Nyckelord :Civilt försvar; räddningstjänst; höjd beredskap; beredskapsplan; räddningstjänstplan; cyberattacker; aktörsgemensamt språk; Civil protection; civil defense; Reinforced alert; preparedness plan; rescue plan; cyberattack and actors common language.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att ett land ska ha ett fullt fungerande civilt försvar måste alla aktörer utföra sina arbetsuppgifter på ett bra och effektivt sätt. Syftet med examensarbetet är att få en djupare inblick och förståelse om hur dagens civila försvar ser ut, främst med fokus på den kommunala räddningstjänsten. LÄS MER

 2. 2. Militariseringen av EU : Varför valde Sverige att ingå i Pesco?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Dean Walldén; Martin Woxö; [2019]
  Nyckelord :EU; Pesco; defence policy; security policy; foreign policy; Sweden; military nonalignment; CFSP; CSDP.; EU; Pesco; försvarspolitik; säkerhetspolitik; utrikespolitik; Sverige; militär alliansfrihet; GUSP; GSFP.;

  Sammanfattning : Med anledning av den förändrade säkerhetsmiljön i Europa startade en process som syftade till att öka samarbetet inom säkerhets- och försvarsområdet inom EU. Detta försvarssamarbete kallas det Permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) och innebär ett mer upptrappat och konkret militärt samarbete än tidigare inom EU. LÄS MER

 3. 3. Development of a Type IIs cloning strategy for the RUBYTM format & PCR optimization and development of a Type IIs cloning strategy for pool cloning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Marcus Petersson; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : For Alligator Bioscience AB, a company developing immunotherapeutic antibodies, it is crucial to efficiently evaluate a large number of potential drug candidates at an early stage. The in-house developed RUBYTM concept, combining monoclonal antibodies into bispecific antibodies without lead optimization, requires implementation of high-throughput technologies. LÄS MER

 4. 4. Det nationella försvaret som försvann

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Persson; [2019]
  Nyckelord :Sverige; Finland; nationellt försvar; säkerhetspolitik; Försvarsbeslut; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ever since the end of the Cold War, there has been a differentiated view of the need for a national defense between Sweden and Finland. During the 2000s, Finland has had a strong national defense in relation to its spruce counttries, while Sweden gradually phased out its national defense capabilities. LÄS MER

 5. 5. Drivmedelsförsörjning – En interorganisatorisk möjlighet eller utmaning : ”Det är det som är i tanken som räknas”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jonas Hedlöf; Johan Lenngren; [2019]
  Nyckelord :business sector; civil defence; fuel; inter organisational; military defence; Preem; supply; Swedish Armed Forces; Swedish Civil Contingencies Agency; Swedish Energy Agency; civilt försvar; drivmedel; Energimyndigheten; Försvarsmakten; försörjning; interorganisatorisk; militärt försvar; MSB; näringsliv; Preem; totalförsvar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningarna för det militära försvaret att kunna försörjas med drivmedel från näringslivet under ett väpnat angrepp. Vi har genomfört undersökningen utifrån dagens totalförsvarsförmåga som är under uppbyggnad sedan ett antal år tillbaka. LÄS MER