Sökning: "Försvarshögskolan Nato"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden Försvarshögskolan Nato.

 1. 1. Janowitz i Turkiet : En kvalitativ fallstudie om turkiets civil-militära relationer och risken för militär intervention.

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Bele; [2022]
  Nyckelord :Civil-militära relationer; Militär intervention; Morris Janowitz; Turkiet; Nya nationer;

  Sammanfattning : Turkiet är, givet dess geografiska position samt storleken på sin militärmakt (TAF), en central Nato-medlem. Landet har dock under stora delar av dess historia haft problem med att få civil kontroll över TAF. Detta har resulterat i återkommande militära interventioner med perioder av direkt eller indirekt militärt styre. LÄS MER

 2. 2. Flexecution - Lösningen för komplexa militära operationer?

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Pamela Brown; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens effektbaserade linjära metoder som används av Nato och Sverige med flera för att planera, leda och genomföra militära operationer förutsätter en förutsägbar kausalitet i händelseförloppen. Krigets inneboende ovisshet och komplexitet gör att skarpa situationer sällan lever upp till dessa förutsättningar och kritiker ifrågasätter planeringens betydelse i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Småstater bland stormakter : En analys av Norges och Sveriges strategier för Arktis

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Alice Zander; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De nordiska länderna spelar en viktig roll för den säkerhetspolitiska framtiden i Arktis, men deras storleksmässiga nackdelar gör att de inte kan trygga sin säkerhet i området på egen hand. Denna analys studerar skillnaderna mellan Norges och Sveriges Arktispolitik med utgångspunkt i Baldur Thorhallssons shelter theory. LÄS MER

 4. 4. Dynamic interaction in a limited war : A single case study of the Russian-Ukrainian dynamic interaction in the conflict in eastern Ukraine

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Tobias Doverholt; [2022]
  Nyckelord :Russia; Ukraine; escalation; limited war;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the dynamics interaction between Russia and Ukraine in 2014-2015 to explain why the limited war did not escalate into a major war, which could also provide an explanation for the stalemate in the conflict today. This thesis argues that existing literature has not thoroughly examined the dynamic interaction between Russia and Ukraine. LÄS MER

 5. 5. Strategy in decision-making for cyber security standards

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Gyllenberg; [2022]
  Nyckelord :Cyber Security; Standardisation; Decision-making processes; KSF; NIST; NATO;

  Sammanfattning : .... LÄS MER