Sökning: "Försvarsmaktens logistik"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Försvarsmaktens logistik.

 1. 1. Analys av en godsterminal hos Försvarsmakten

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Sara Johansson; Hector Clarin Larsson; [2021]
  Nyckelord :Godsterminal; militär godsterminal; effektivisering; 5S; godsflöden; logistik;

  Sammanfattning : En fungerande logistik är ett måste för att militära operationer ska kunna verkställas.Militär logistik är en komplex process där olika aktiviteter systematiskt och kontinuerligt stödjer Försvarsmaktens behov. För att samordna logistik för gods med känd destination kan en terminal användas. LÄS MER

 2. 2. Logistiken ska fungera, men till vilket pris?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Häggblad; [2020]
  Nyckelord :armén; logistik; militär; officer; organisationskultur; uthållighet.;

  Sammanfattning : I organisationer finns kulturer som skapar olika normer och beteenden om hur uppgifter ska lösas både individuellt och i grupp. Dessa normer och beteenden kan leda till att fungerande tillvägagångsätt för att lösa ett problem kan bli vedertagna trots att sättet inte är organisationens vilja. LÄS MER

 3. 3. Taktisk tillgänglighet eller operativ flexibilitet : Hur bidrar logistiken till ökad operativ förmåga?

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Dennis Löfvenborg; [2020]
  Nyckelord :krigsvetenskap; logistik; logistikkoncept; operativ förmåga; optimering; Moshe Kress;

  Sammanfattning : Den viktigaste målsättningen för Försvarsmakten under försvarsinriktningsperioden 2016-2020 var en ökad operativ förmåga. Som en del i detta genomfördes utredningarna Logistik för högre försvarsberedskap och Ledning för ett starkare försvar vilket renderade i en tyngdpunktsförskjutning av logistiken från den operativa (baktung) till den taktiska (framtung) nivån. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet i en stillasittande arbetsmiljö : Medarbetarnas upplevelser av hälsofrämjande aktiviteter på Thule Group AB & Försvarsmaktens logistik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Elias Kerem; Daniel Bergdahl; [2019]
  Nyckelord :organization; health promotion activity; physical activity; office employees; health promotion; organisation; hälsofrämjande aktivitet; fysisk aktivitet; kontorsanställda; hälsopromotion;

  Sammanfattning : According to previous research there is no doubt that it is very important for us human beings to regularly train and be physical active. The physical activity has shown that it increases our physical well being but also our mental health. LÄS MER

 5. 5. Operativ och taktisk logistik- Jämförelse melllan stridskrafterna avseende tillgänglighet, kontinuitet och förmåga till överlevnad

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Stefan Sahlström; [2016]
  Nyckelord :operativ logistik; logistikkoncept; armén; flygvapnet; marinen; stridskrafter;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att, med hjälp av främst Moshe Kress principer för operativ logistik, analysera likheter och skillnader avseende hur armén, flygvapnet och marinen tillämpar logistik samt identifiera eventuella möjligheter att samordna tillämpningen för optimal effektivitet i en utveckling mot allt fler gemensamma operationer. Tyngdpunkt är på taktisk nivå. LÄS MER