Sökning: "Försvarsmekanismer"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Försvarsmekanismer.

 1. 1. När diagnosen är bröstcancer : En litteraturöversikt om kvinnors hantering av beskedet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Annelie Hagberg; Steger Louise; [2018]
  Nyckelord :Breast neoplasms; Coping; Feelings; Newly diagnosed; Women; Bröstcancer; Coping; Kvinnor; Känslor; Nyligen diagnostiserad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Att få ett besked om en livshotande sjukdom kan generera starka känslor. Hur kvinnorna hanterar ett sådant besked beror på omedvetna försvarsmekanismer och medvetna copingstrategier vilka kan vara mångfacetterade. LÄS MER

 2. 2. Studie-och yrkesval i relation till socioekonomisk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Natalie Christensson; [2018]
  Nyckelord :Utbildning; klass; studie-och yrkesvägledning; intergenerationell reproduktion;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om studie-och yrkesval och hur dessa är relaterade till socioekonomisk bakgrund. Tidigare studier har visat att föräldrars utbildning och klasstillhörighet är faktorer som påverkar huruvida individer väljer att fortsätta med sina studier efter gymnasiet eller ej. LÄS MER

 3. 3. Unfolding the role of Ire1 and DNAJB1 in Parkinson’s disease

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Emma Källstig; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Parkinson’s disease (PD) is a movement disorder of the brain which is hallmarked by the presence of large protein-rich cytoplasmic aggregates, called Lewy bodies (LBs), in the neurons. The protein α-synuclein (α-syn) is abundant in these aggregates, and can itself form aggregates. LÄS MER

 4. 4. Traumats ansikte: en kvalitativ studie om upplevelser och erfarenheter av trauma vid PTSD och depression - ur ett patientperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rose-Marie Lock; [2017]
  Nyckelord :psychological trauma; post traumatic stress disorder; depression; subjective experience; view of self; self-schema; coping; defense-mechanisms; emotional regulation; qualitative; thematic analysis.; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur patienter med traumarelaterad diagnos eller depression beskriver upplevelser och erfarenheter av självupplevda trauman för att få en bättre uppfattning om trauma som fenomen. Generellt beskrivs trauma som ett tydligt fenomen, som avskiljs från naturliga händelser i livet och som innefattar både subjektiva reaktioner och långvariga konsekvenser, som påverkar självuppfattningen. LÄS MER

 5. 5. Advanced metering infrastructure reference model with automated cyber security analysis

  Master-uppsats, KTH/Elkraftteknik

  Författare :Rikard Blom; [2017]
  Nyckelord :Advanced Metering infrastructure; AMI; Smart meter infrastructure; smart meter; securiCAD; DSO; Enterprise architecture; system architecture; architecture analysis; cyber security analysis; network security;

  Sammanfattning : European Union has set a target to install nearly 200 million smart metersspread over Europe before 2020, this leads into a vast increase of sensitiveinformation flow for Distribution System Operators (DSO’s), simultaneously thisleads to raised cyber security threats. The in and outgoing information of the DSOneeds to be processed and stored by different Information technology (IT)- andOperational Technology (OT)-systems depending on the information. LÄS MER