Sökning: "Försvarspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Försvarspolitik.

 1. 1. Svensk och finsk strategisk kultur efter slutet av kalla kriget

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Oscar Lassenius; [2020]
  Nyckelord :strategisk kultur; normer; säkerhetspolitik; försvarspolitik; militärt våld; Sverige; Finland;

  Sammanfattning : Denna forskning i svensk och finsk strategisk kultur svarar på forskningsproblemet: hurdan strategisk kultur har Sverige och Finland påvisat efter slutet av kalla kriget och på vilket sätt skiljer dessa sig åt. Syftet med forskningen är att öka förståelsen av svensk och finsk strategisk kultur, belysa vilka skillnader det finns mellan dessa samt vad skillnaderna beror på. LÄS MER

 2. 2. "Det är demokratin som är gemensam" : En komparativ kvalitativ innehållsanalys av nationell biblioteksstrategi och nationell säkerhetsstrategi

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Nelly Hagberg; [2020]
  Nyckelord :Military defense; Civil defense; Libraries; Defense policy; Library Policy; Media and information literacy; Disinformation; Content analysis; Comparative analysis; Totalförsvaret; civilt försvar; bibliotek; försvarspolitik; bibliotekspolitik; medie- och informationskunnighet; desinformation; innehållsanalys; komparativ analys;

  Sammanfattning : This thesis examines the correlation between the Swedish National Library Strategy and the Swedish National Security Strategy. These strategies originates from two different political fields that seemingly has nothing to do with each other. LÄS MER

 3. 3. Tillväxt eller växtvärk : - Demokrati och militär förmåga i symbios

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anders Lundin; Roland Ljungholm; [2020]
  Nyckelord :Tillväxt; Försvarsmakten; Försvarsmaktsledningen; Scarcity; Försvarspolitik; Säkerhetspolitik; Myndighetsstyrning;

  Sammanfattning : Tillväxten är en unik utmaning för Försvarsmakten i modern tid. Efter decennier av avvecklingar vilken efterlämnat sig en anorektisk försvarsorganisation har den politiska pendeln svängt där viljan nu är att Försvarsmakten ska växa både i storlek och i kvalité. LÄS MER

 4. 4. EU- FRÅN FREDSPROJEKT TILL FÖRSVARSPROJEKT? : EU-samarbetet om säkerhet & försvar och dess mest ambitiösa försvarsprojekt genom tiderna PESCO 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Leonard Björebäck; [2020]
  Nyckelord :PESCO; EU; NATO; försvarspolitik; säkerhetspolitik; försvarsallians; militarisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Försvarspolitikens drivkrafter : en fallstudie av beslutsprocessen och kompromisserna när ett försvarsbeslut ska formuleras

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Niklas Wiklund; [2020]
  Nyckelord :försvarspolitik; Försvarsmakten; försvarsbeslut; säkerhetspolitik; FB15; Ryssland;

  Sammanfattning : Försvarsmakten har under 00-talet succesivt reducerats mot bakgrund av att hotet mot Sverige har bedömts som lågt. De försvarsbeslut som har legat till grund för utformningen av försvaret under 00- och 10-talet har visat sig vara underfinansierade. Detta har inneburit en vikande trend avseende försvarsförmåga. LÄS MER