Sökning: "Försvarssamarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Försvarssamarbete.

 1. 1. Säkerhetspolitik och försvarssamarbete ur ett svenskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Clevesjö; [2019]
  Nyckelord :Försvarssamarbete; Svenskt försvarssamarbete; säkerhetspolitik; Graham Allison; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study thesis Swedish national defence cooperation during the time of the Cold War until today within the spectrum of foreign and security policy. The question to be answered are how Sweden has interact with affecting circumstances regarding national security when deciding type of defence cooperation, and how has Swedish defense cooperation evolved into what it is today. LÄS MER

 2. 2. Drivkrafter bakom det fördjupade samarbetet med Finland

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Idberg; [2019]
  Nyckelord :Finland; FISE; försvarspolitik; försvarssamarbete; försvarsstrategi; Nordefco; småstat; Sve-rige; säkerhetspolitik;

  Sammanfattning : Mellan åren 1990 och 2009 fördes en politik i Sverige som förändrade försvaret från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Samtidigt som invasionsförsvaret monterades ner sökte Sverige sin säkerhet solidariskt med andra stater med vilka Sverige identifierat sig. LÄS MER

 3. 3. Implementeringen av EU:s fördjupade försvarssamarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannes Wigerfelt; [2019]
  Nyckelord :: Permanent Structural Cooperation PESCO ; EU; NATO; Strategic autonomy; europeisk integration; liberal intergovernmentalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The European Union initiated the Permanent Structural Cooperation (PESCO) in december 2017, which is a security and defence strategy based on the Treaty on European Union, in which 25 of the 28 union member-states participate in. It is a step towards deeper European integration for the EU-countries, which aims to bring together the national armed forces as a united power. LÄS MER

 4. 4. Militariseringen av EU : Varför valde Sverige att ingå i Pesco?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Dean Walldén; Martin Woxö; [2019]
  Nyckelord :EU; Pesco; defence policy; security policy; foreign policy; Sweden; military nonalignment; CFSP; CSDP.; EU; Pesco; försvarspolitik; säkerhetspolitik; utrikespolitik; Sverige; militär alliansfrihet; GUSP; GSFP.;

  Sammanfattning : Med anledning av den förändrade säkerhetsmiljön i Europa startade en process som syftade till att öka samarbetet inom säkerhets- och försvarsområdet inom EU. Detta försvarssamarbete kallas det Permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) och innebär ett mer upptrappat och konkret militärt samarbete än tidigare inom EU. LÄS MER

 5. 5. Ett framgångsrikt fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Danmark

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Jonathan Gillerud; [2019]
  Nyckelord :säkerhetspolitik; försvarspolitik; försvarsallianser; samarbeten; Sverige; Danmark; EU; NATO; NORDEFCO;

  Sammanfattning : The Nordic countries are facing similar threats and the countries share many security policy and interests, Nordic co-operation provides an increased threshold effect and reduces the risk of incidents in and around our vicinity. The research problem for this study is whether a Nordic defense cooperation between Sweden and Denmark has the prerequisites required for successful defense cooperation. LÄS MER