Sökning: "Förtjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet Förtjänst.

 1. 1. Vedergällningslära och svensk straffteori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustaf Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Vedergällning; vedergällningslära; vedergällningsteori; retribution; prevention; allmänprevention; individualprevention; utilitarism; straffteori; bestraffningsideologi; Hart; förtjänst; förtjäna; straffrätt; defensiv; rättvisa; moralisk legitimitet; bestraffning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. FÖRTJÄNST OCH SKICKLIGHET ELLER POLITISK LOJALITET? Politiserad rekrytering av tjänstemän i Sveriges kommuner och dess effekter på miljöimplementering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Göransson Lund; [2021-02-16]
  Nyckelord :Meritokratisk rekrytering; politisering; opartiskhet; politisk påverkan; miljöimplementering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur en politiserad rekrytering av tjänstemän inom förvaltningen påverkar miljöimplementering i form av miljötillsyn. Det har genomförts en tvärsnittsundersökning mellan Sveriges 290 kommuner med hjälp av data från Kommun- och landstingsundersökningen (2012). LÄS MER

 3. 3. Sa du något eller? – Om provokationers straffmildrande verkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Måns Olsson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; provokation; kränkande beteende; kränkning; straffvärde; förmildrande omständighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Provokationers strafflindrande effekt har länge setts som självklar i såväl det svenska som andra länders rättssystem. 1989 infördes en bestämmelse i Brottsbalken som uttryckligen bekräftade att provokationer, eller ordagrant enligt bestämmelsen ”uppenbart kränkande beteende”, skulle ses som en förmildrande omständighet vid bedömningen av ett brotts straffvärde. LÄS MER

 4. 4. Algorithms for Order Matching in Securities Lending

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Thobias Ivarsson; [2021]
  Nyckelord :securities finance; securities lending; order matching; algorithms;

  Sammanfattning : Securities Lending is a significant part of the financial industry. One important part of the securities lending business is how to match different lending and borrowing orders to maximize profits as a middle man. However, order matching is not always as straightforward as it may seem. LÄS MER

 5. 5. Ett grundlagsskyddat anställningsförhållande – något om ordinarie domare. Om rättsstatliga och etiska förväntningar på domarrollen och om förutsättningarna för straffrättsliga och arbetsrättsliga sanktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erika Stark; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; ordinarie domare; anställningsskydd; fullmaktsanställning; utnämning; avskedande; disciplinansvar; tjänstefel; etiska regler; rättsstatliga förväntningar; labour law; employment protection; ordinary judge; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The autonomy of the court and the individual judges is of fundamental importance for the rule of law and for a functioning democratic social order. The purpose of this thesis is to describe and analyze the law as it applies to ordinary judges from the perspective of constitutional law and labor law. LÄS MER