Sökning: "Förundran"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Förundran.

 1. 1. Känslan av något större : Hur tolkas händelser som leder till förundran, medkänsla och tacksamhet?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Kristin Jacobson; Jessika Rabne Fredin; [2022]
  Nyckelord :förundran; medkänsla; tacksamhet; appraisal; självtrancendenta känslor; awe; compassion; gratitude; self-transcendent emotions;

  Sammanfattning : Självtranscendenta känslor har påvisats ha prosociala effekter, men ur ett kognitivt perspektiv är dessa känslor tämligeno utforskade. Här undersöks vilka slags bedömningar av situationer (så kallade appraisal) som utmärker de självtranscendenta känslorna förundran, medkänsla och tacksamhet. LÄS MER

 2. 2. Som ett väsen man älskar och känner : när litteratur närmar sig insekter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Berggren; [2022]
  Nyckelord :insects; animal studies; surface reading; narratology; anthropomorphism; sense of wonder; insekter; djurstudier; ytläsning; narratologi; antropomorfism; umwelt; förundran;

  Sammanfattning : Insekter har länge innehaft en undanskymd plats inom litterära djurstudier, och tidigare forskning har i viss utsträckning berört skildrandets svårigheter. Den här uppsatsen vill istället rikta uppmärksamheten mot litterära insektsskildringars mer-än-antropocentriska potential. LÄS MER

 3. 3. Stöd till sfi-elevers läs- och skrivproblematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Viktoria Mindhammar; [2021-05-04]
  Nyckelord :litteracitet; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi och stöd;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur några specialpedagoger resonerade kring elevernas läs- och skrivproblematik i sfi-kontexten samt hur de beskrev det stödjande arbetet för elever i behov av stöd i läs- och skriv. I bakgrunden fanns egen erfarenhet av att andraspråkslärandet ibland blev problematiskt för eleverna men också en förundran över varför inte mer forskning gjorts kring sfi. LÄS MER

 4. 4. Ett liv i ökad skärpa : Hur man som människa påverkas av arbete med döden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Erica Ling; [2021]
  Nyckelord :döden; death work; dödsrelaterade yrken; döden-nära arbete; bårhus; existentialism; hermeneutik; konfiskeringen av erfarenheten;

  Sammanfattning : Arbetet med denna studie inleddes med en förundran över den diskrepans som finns mellan vårt samhälles aversion inför döden, och faktumet att det ändå finns människor som vill jobba med döden, och gör det varje dag. Studiens syfte blev sedermera att undersöka bårhuspersonals upplevelser och hur man som människa påverkas av arbete med döden. LÄS MER

 5. 5. Träd som inte tycker om främlingar : En metaforanalys av passager från Sagan om Ringen ur ett förundransperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Arvid Lindblom; [2021]
  Nyckelord :Tolkien; Metaphor; Mythology; Wonder; Scandinavian; Swedish; English; Popular literature; Tolkien; Metafor; Mytologi; Förundran; Skandinavisk; Svensk; Engelsk; Populärlitteratur;

  Sammanfattning : This study seeks to examine whether the language in The Lord of the Rings books by J.R.R. Tolkien could potentially lead Swedish readers to emotional experiences of wonder while reading these stories. LÄS MER