Sökning: "Förutsättningar för barns anknytning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Förutsättningar för barns anknytning.

 1. 1. Barngruppsstorlek och personaltäthet. En studie om förskolans organisatoriska ramar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Melisa Romanic; My Ragnarsson; Natalia Semb; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förskolans uppdrag är i många avseenden komplext. Barngrupperna är stora och därav är även antalet individer vars behov ska tillgodoses stort. Förskolepersonalen har ett omfattande pedagogiskt ansvar. LÄS MER

 2. 2. Anknytningens betydelse : småbarns anknytning till pedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emelie Gunnarsson; Sofia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; anknytning; småbarn; förhållningssätt; trygghet;

  Sammanfattning : Kunskapsområdet för det här examensarbetet är anknytning. Uppsatsen sätter fokus på anknytningens betydelse och har anknytningsteorin som teoretisk utgångspunkt. Syftet med studien är att öka kunskapen om hur pedagoger resonerar om små barns anknytning i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Är omsorg verkligen så viktig för små barns förmåga att lära?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annica Lindskog; [2019]
  Nyckelord :anknytning; förutsättningar; lek; lärande; omsorg; sociokulturell; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet har varit att undersöka ”Förskollärarnas syn på omsorg i förhållande till undervisning i förskolan”. Genom att undersöka detta område ville jag uppmärksamma omsorgens betydelse för de yngsta barnens möjligheter att införskaffa ny kunskap. LÄS MER

 4. 4. En relation mellan två personer : En studie om förskollärares arbete med små barns anknytning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Carlsson; Elisabeth Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; anknytningsmönster; anknytningsbeteende; trygghet; småbarn; förskollärare; inskolning; attachment.;

  Sammanfattning : Bakgrund: På förskolan befinner sig små barn en stor del av sin tid i tidig ålder då deras anknytningsmönster skapas. Således är denna tid viktig för deras anknytning. Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en större uppfattning om förskollärares erfarenheter av att arbeta med små barns anknytning i förskolan. LÄS MER

 5. 5. ”En del barn behöver mer för att få lika mycket” - om inskolning, anknytning och omsorgsetik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Charlotte Holmström; Jeanette Rönngard; [2018]
  Nyckelord :anknytning; anknytningsmönster; förhållningssätt; inskolning; omsorg; tryggbas;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att söka svar på hur pedagoger i förskolan organiserar inskolningen för de yngsta barnen, så att barnet ska få en så trygg anknytning som möjligt till pedagogerna på förskolan. Vi vill även öka medvetenheten kring vilka faktorer som kan påverka inskolningsprocessen och hur detta kan påverka barnets möjlighet till att knyta nära känslomässiga relationer. LÄS MER