Sökning: "Förväntade mål"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden Förväntade mål.

 1. 1. EU, NATO OCH SKANDINAVIEN: En komparativ textanalys över säkerhetspolitik och förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Mossberg; [2023-05-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De skandinaviska staterna är relativt lika i olika avseenden. Exempelvis har de liknande geografiska förutsättningar och gemensamma språkliga drag. Utrikespolitiskt sett finns också likheter, politiken är i huvudsak liberal med fokus på diplomati och normbildning snarare än militär upprustning (Rieker, 2006; Brommesson, 2018). LÄS MER

 2. 2. Substation Digitalization for Medium Voltage Urban Distribution Networks : A Techno-Economic Analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Diego Molina Mendizábal; [2023]
  Nyckelord :Continuity of supply; incentive scheme; SAIDI; techno-economic analysis; Kontinuitet i försörjningen; incitamentsprogram; SAIDI; teknisk-ekonomisk analys;

  Sammanfattning : High and medium-voltage digital substations play an essential role in the energy transition since they are part of the equipment required to deploy smart grids. With the gradual increase of smart grids, energy systems are becoming more flexible with the growing penetration of renewable energies and distributed energy generation. LÄS MER

 3. 3. PAMPaR: Parallel Analysis of miRNAs, Proteins and RNAs. Dynamic Profiles of miRNAs, mRNAs and Specific Proteins in Mouse Embryonic Stem Cells Differentiating into Neural Precursors

  Master-uppsats, KTH/Proteinvetenskap

  Författare :Amelie Carlström; [2023]
  Nyckelord :PAMPaR; SPARC; Proximity extension assay; Neuronal differentiation; Mouse embryonic stem cells; PAMPaR; SPARC; Proximity extension assay; Neuronal differentiering; embryonala musstamceller;

  Sammanfattning : MikroRNA-molekyler (miRNA) är viktiga icke-kodande RNA-molekyler för post-transkriptionell reglering av proteinkodande gener. De har även effekter på många cellulära processer såsom differentiering. De biosyntetiska reaktioner som skapar miRNA involverar proteiner som själva regleras av miRNA. LÄS MER

 4. 4. Likvärdigheten i geografiprov för årskurserna 7-9 : En studie baserad på en undersökning av likvärdigheten i svenska grundskolans geografiprov i området väder och klimat

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Joakim Carlsson; [2023]
  Nyckelord :Likvärdighet; väder; klimat; prov; geografi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka likvärdigheten i geografiprov inom området väder och klimat. I uppsatsen har likheter och olikheter undersökts mellan proven, samt jämförts med de nationella proven, och undersökt hur de ställer sig mot kursplanen. LÄS MER

 5. 5. Human Digital Shadow : A Conceptual Model for Quantifying Wheel Loader Operator’s Behaviors

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Renyi Yuan; [2023]
  Nyckelord :Digital Shadow; Conceptual Modelingm Human-Machine Interaction; Wheel Loader; Digital Skugga; Konceptuell Modellering; Interaktion Mellan Människa och Maskin; Hjullastare;

  Sammanfattning : Digital Twin has been a trendy topic for half a century in the engineering field but has recently been criticized for its potential infeasibility. To approach the physical-virtual dual-connection goal, Digital Shadow has been prompted to organize the data into a virtual version for driving insights and supporting decision-making. LÄS MER