Sökning: "Förväntningar förlossning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Förväntningar förlossning.

 1. 1. Vi ville vara rustade inför förlossningen - En kvalitativ studie om föräldrautbildning som förberedelse inför förlossningen

  Magister-uppsats,

  Författare :Lisa Bokne; Alice Wåhlberg; [2018-01-19]
  Nyckelord :Barnmorska; föräldrautbildning; trygghet; stöd; empowerment; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: A majority of first-time expectant parents participate in parenthood education classes led by midwives. The aim of the parenthood education classes is to support first-time expectant parents and provide them with strategies to be able to cope with pregnancy, delivery and parenthood. LÄS MER

 2. 2. Blivande förstagångspappors förväntningar inför förlossningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Erika Bernvik; Ebba Jakobsson van Stam; [2018]
  Nyckelord :childbirth; expectation; father; midwife; support; transition; barnmorska; förlossning; förväntning; pappa; stöd; transition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossning är en del av transitionen till föräldraskap. Transitionen underlättas genom professionellt stöd. I barnmorskors ansvarsområde ingår det att ge stöd. Det som påverkar pappors förlossningsupplevelser är bland annat professionellt stöd och förväntningar. LÄS MER

 3. 3. Tillit och tvivel går hand i hand- gravida kvinnors tankar inför sitt första barns födelse : kvalitativ innehållsanalys baserad på kvalitativa frågeformulär

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Malin Larsson; Sandra Pettersson; [2018]
  Nyckelord :thoughts; first-time mothers; pregnant; childbirth; trust; doubt; tankar; förstföderska; gravid; förlossning; tillit; tvivel;

  Sammanfattning : Becoming a mother is a transition that leads the woman from a known to an unknown existence, both social and professional support can facilitate this revolutionary event. In order to offer a good support, more knowledge about women's thoughts on the birth of their first child is needed. LÄS MER

 4. 4. "Ni ska inte tro att jag vet" : Tvåföderskors förväntningar inför kommande förlossning

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Mikaela Axelsson; Emilia Vildhede; [2018]
  Nyckelord :midwife; pregnant women; emotions; birth; hermeneutic text analysis; barnmorska; gravida kvinnor; känslor; födande; hermeneutisk textanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns samband mellan den gravida kvinnans förväntningar inför förlossning och förlossningsupplevelsen. Trots tidigare förlossningserfarenhet tycks omföderskor förvånansvärt nog inte ha mer realistiska förväntningar inför förlossning än vad förstföderskor har. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars förväntningar och upplevelser av BB-tiden. : - Intervju med föräldrapar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marie Hansen; Emelie Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Expectations; experiences; parents; postnatal care; Förväntningar; upplevelser; föräldrar; BB-tiden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under BB-tiden ska barnets och föräldrars hälsa och välbefinnande främjas och tillgodoses efter familjens behov. Barnmorskan ska stärka föräldraparet i föräldrarollen, samt stödja och främja amningen. Syfte: Att beskriva föräldrars förväntningar och upplevelser av BB-tiden. LÄS MER