Sökning: "Förväntningssamhället"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Förväntningssamhället.

 1. 1. En brännhet nyhet : En kvalitativ studie om uppkomsten av krisen i och med H&M:s textilbränning 2017

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Agnes Norberg; [2018]
  Nyckelord :H M; Uppdrag granskning; kris; issues; CSR; Issues management; Nextopia; förväntningssamhället; hållbar kommunikation; agenda setting; hållbara företag;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka den kris som uppstod kring H&M:s textilförbränning 2017 genom att analysera medierapporteringen samt en intervju ur Uppdrag granskning. Uppsatsens problemställningar har undersökt hur denna kris uppkom samt vilka faktorer som låg till grund för denna. LÄS MER

 2. 2. "Det är svårt att få dem att stanna längre än tre år" : måste rekryteringsprocessen förändras för att tillfredsställa unga medarbetares krav?

  Kandidat-uppsats, Handelshögskolan BBS

  Författare :Susanna Fridh; Carolina Nykänen Vestlund; Lovisa Persson; [2009]
  Nyckelord :Generations; Human Resource Management; Recruitment; Motivation; Corporate Cultre; Society of expectations; Generationer; Human Resource Management; Rekrytering; Motivation; Organisationskultur; Förväntningssamhället;

  Sammanfattning : How does a corporation work during the recruitment phase to entice and motivate younger members to work for their organization? The aim is to examine in which grade corporations and organizations’ recruitment needs to adapt to encounter Generation Y on the labour market. The base in our method is abduction and our research is based on a qualitative method. LÄS MER