Sökning: "Förvärv lista"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Förvärv lista.

 1. 1. Lokalisering av huvudkontor bland Sveriges största företag : En studie om drivkrafter som förklarar huvudkontorens lokalisering

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rebecca Jarlheden; Lovisa Larsdotter; [2019]
  Nyckelord :Branschtillhörighet; drivkraft; flytt; huvudkontor; inflyttningar; lokalisering; skatter; storlek; utflyttningar; ägarförändringar; ägarstruktur;

  Sammanfattning : Utflyttningar av huvudkontor ökade kraftigt i Sverige under slutet av 1990-talet och medförde en stor debatt i det svenska näringslivet. Ämnet fick även ökad uppmärksamhet i ekonomisk forskning eftersom det befarades leda till långsiktiga negativa effekter för samhället. LÄS MER

 2. 2. Företagsförvärv : -Hur påverkas aktiekursen vid företagsförvärv och vilka är motiven till dessa?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Annie Lilja; [2009]
  Nyckelord :finansiering; företagsförvärv; aktiekursförändringar; abnorm avkastning; motiv till förvärv;

  Sammanfattning : Problem: Genereras det en abnorm avkastning i samband med företagsförvärv? Skiljer sig resultaten från varandra i fråga om branschtillhörighet?Vilka motiv finns till att genomföra företagsförvärv? Påverkas företagens aktiekurs beroende på vilket motiv som anges för förvärvet?Syfte: Studiens syfte är att belysa och analysera förändringar i aktiekursen vid annonsering av företagsförvärv och hur dessa påverkas av branschtillhörighet och motiv angett till förvärvet. Syftet är även att undersöka vilka motiv som anges av företagen vid förvärv av ett annat bolag. LÄS MER

 3. 3. Företagsförvärv : Hur påverkas börskursen?

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Jonas Georgiopoulos; Ivica Neskovic; [2007]
  Nyckelord :finansiering; förvärv; motiv; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är världsekonomin väldigt komplex och globaliserad. Det är näst intill omöjligt att beskriva en ekonomisk företeelse utan att redogöra för en serie av händelser som leder fram till fenomenet. Media är ett väldigt viktigt forum för hur aktiekursen skall utvecklas. LÄS MER

 4. 4. Från Goodwill till Impairment test : Hur görs fördelningen till de kassagenererande enheterna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Karin Lindgren; Carina Ödman; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningFrån och med den 1 januari år 2005 ska samtliga börsnoterade företag redovisa efter IFRS. Detta innebär bland annat att goodwill inte längre är föremål för planenlig avskrivning utan skall istället årligen testas för nedskrivningsbehov. LÄS MER

 5. 5. IFRS 3 - Enlightening the world of Acquisitions : A study of IFRS 3, IAS 36 & IAS 38's impact on companies financial statements and their acquisition process

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Anders Carlström; Tommy Persson; [2006]
  Nyckelord :Accounting; Finance; IFRS; IAS; Goodwill; Acquisitions; Due Diligence; Redovisning; Finansiering; IFRS; IAS; Goodwill; Företagsförvärv; Due Diligence;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose with this thesis is to describe and analyze how the new interna-tionally harmonized accounting standards IFRS 3, IAS 36 & IAS 38 affect the financial statements of companies listed on the Stockholm Stock Exchange and if the new rules have an impact on these firms acquisition practice.Method:The sample frame of this thesis constitutes of the A-list and the O-list’s Attract 40 of the Stockholm Stock Exchange. LÄS MER