Sökning: "Förvärv"

Visar resultat 1 - 5 av 615 uppsatser innehållade ordet Förvärv.

 1. 1. Värderingar och tankesätt gällande hållbart värdeskapande - En fallstudie om ledares uppfattning om ömsesidig påverkan vid hållbar affärsmodellsinnovation genom förvärv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannah Berg; Sofia Dos Santos Johnson; [2020-07-07]
  Nyckelord :Värderingar och tankesätt; hållbart värdeskapande; hållbarhet; cirkularitet; förvärv; dominant logik; ledare; affärsmodell; affärsmodellsinnovation; Values and mind-sets; sustainable value creation; sustainability; circularity; acquisitions; dominant logic; managers; business model; business model innovation;

  Sammanfattning : Background and Problem Discussion: The shift that companies need to undergo in order to become more sustainable can be conceptualized through change of the business model and its value creation. Acquisitions can be one way of performing business model innovation in a sustainable manner, but it is complex and can be affected by the values and cognition of managers and the organization. LÄS MER

 2. 2. Designing and using gamification elements to improve students’ user experience in a video-based mobile language learning app

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Thor Galle; [2020]
  Nyckelord :mobile-assisted language learning; video-based language learning; usability; UX; usability; user experience and educational features of m-learning environments MUUX-E ; gamification;

  Sammanfattning : With the rise of the smartphone industry, the domain of mobile-assisted language learning (MALL) has increasingly grown. A large number of language learning applications have been developed aiming to support individuals’ second language acquisition on various levels, e.g. LÄS MER

 3. 3. Förvärvsprocessen : Hos förvärvare utan tidigare erfarenhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Marklund; Joel Schwartz; [2020]
  Nyckelord :Unexperienced acquirer; m a function; serial acquirer; mergers and acquisitions; m a; förvärvare utan tidigare erfarenhet; förvärvsorganisation; serieförvärvare; förvärv; rapport;

  Sammanfattning : In this study, we try to understand how the strategic rationale and financial reports are created and developed by an acquirer with no previous experience, during acquisitions. We also investigate how the acquisitional capability of an organization is built up and competence established in a company without a dedicated M&A function and internal expertise. LÄS MER

 4. 4. Organizational culture and its implications on post-acquisition integration : A case study of a merger between two entrepreneurial firms

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Hanna Thorwid; Niklas Vinge; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Mergers and acquisitions (M&A) is an important economic phenomenon, utilized by companies to expand their market share and achieve rapid growth. However, studies imply that a majority of M&As fail to deliver anticipated value, which has led to a vast amount of research investigating why. LÄS MER

 5. 5. Serieförvärvares prestation : En studie på den nordiska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Bohm; Mathilda Sjövall; [2020]
  Nyckelord :Abnormal avkastning; Förvärvsordning; Händelsestudie; Initiala förvärv; Inlärningshypotesen; Serieförvärvare;

  Sammanfattning : Då företag beslutar att genomföra företagsförvärv kommuniceras detta till marknaden. Tidigare forskning har visat att aktieavkastningen är avtagande i takt med att fler förvärv annonseras. LÄS MER